Patrocinadors per projectes

Projecte de nou equipament informàtic al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” – 2008

265Dintre del pla estratègic 2007-2011 de la Fundació Privada Vallès Oriental, es defineix l’objectiu de crear una xarxa d’activitats amb diversitat i adaptabilitat per a cada persona atesa al Centre Ocupacional. Dintre d’aquestes activitats es prioritza la formació en informàtica per tal d’oferir de manera individualitzada recursos pedagògics i adaptatius a persones amb greus dificultats.

Amb aquest objectiu, l’FVO i l’Obra Social “la Caixa” materialitzen una nova col·laboració junts per a crear dues sales amb ordinadors al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”, i les adaptacions que siguin necessàries per a que siguin utilitzats per a persones amb dificultats motrius, de comunicació, visuals, d’aprenentatge, etc. Avui en dia els coneixements d’informàtica poden millorar alguns del dèficits de les persones amb discapacitat, així com també servir-los com a eina actual per permetre accedir a la informació, comunicació i l’esbarjo.

Aquest Centre Ocupacional dóna cobertura a 197 persones diàriament, de totes les edats (sempre majors d’edat), i entre els seus projectes destaquen les activitats orientades a millorar la comunicació, la memòria, la coordinació oculo-manual, psicomotricitat fina, adquisició d’aprenentatges, càlcul, agilitat mental, etc…. Aquestes activitats permetran a les persones amb discapacitat poder treballar i ampliar el seu procés de rehabilitació i habilitació de capacitats.

Sala d’estimulació sensorial a la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf” amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” – 2010

Al mes de març de 2010 s’ha reiniciat l’activitat d’estimulació sensorial, que durant anys s’ha dut a terme a la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”. Es realitza en una sala renovada, amb material i elements nous. Aquest espai serà d’ús de tots els usuaris dels diferents serveis o àrees de l’FVO.

Durant uns anys el projecte de renovació de la sala d’estimulació s’ha anat gestant i ara gràcies a la col·laboració de l’Obra Social de “la Caixa” podem dir que ja és una realitat, ja la tenim aquí!

Els materials que s’han adquirit, que compleixen les normes de seguretat requerides, ens faciliten el treball actiu amb les persones, a la vegada que creen un ambient facilitador. Entre aquests materials, hi ha: mòduls per seure, el llit d’aigua, la tempesta de colors, el projector d’imatges, la columna de bombolles…

Aquesta sala ens permet oferir, a les persones amb discapacitat intel·lectual, unes experiències sensorials diferents, úniques, que els proporcionen tot un ventall d’estímuls i reaccions físiques i/o psíquiques. Vol ajudar l’adult a descobrir-se a si mateix, el seu propi cos, i a establir relacions amb l’entorn social i material.

L’estimulació sensorial es basa en el treball intensiu global de les sensacions i percepcions mitjançant l’estimulació. A més incloem el concepte Snoezelen, que és la creació d’un ambient amb una il·luminació difusa i música suau que proporciona calma, serenor i tranquil·litat per aconseguir que les persones s’obrin a rebre allò que els oferim.

Pretén compensar la manca de la pròpia experiència, del propi moviment i dels canvis de l’entorn oferint estímuls sensorials estructurats i senzills.

283Les persones que atenem diàriament als nostres serveis presenten plurideficiències, entre les quals un retard del desenvolupament global, especialment en les àrees de motricitat, social, emocional, cognitiva i de comunicació. Són persones que no poden ser actives per si mateixes, i això provoca una restricció de les sensacions no només a nivell motriu, sinó també visual, corporal… i, per tant una dificultat greu també en la percepció. Disposar d’un entorn estimulant, afavorirà que la persona pugui adquirir diferents experiències que l’ajudin a significar les sensacions que percep.

Per això considerem molt important treballar l’estimulació dels sentits provocant estímuls en un lloc segur, confortable i estructurat que permeti treballar aquests aspectes i millorar la qualitat de vida de les persones ateses als nostres serveis.

Què necessiten aquestes persones?

  • necessiten una proximitat física important per tal de poder experimentar directament,
  • necessiten proximitat física per percebre als altres,
  • necessiten que els altres els posin el mon al seu abast,
  • necessiten que els altres permetin desplaçaments i canvis de posició,
  • necessiten persones que les comprenguin sense parlar, que les acompanyin i en tinguin cura amb confiança.

L’activitat que realitzem es basa en l’estimulació basal, l’estimulació sensorial, l’ambient Snoezelen… Fem una fusió dels materials i les àrees a treballar des de cadascuna d’aquestes vessants, depenent de les capacitats i característiques pròpies de la persona.

Article elaborat per Alicia Poveda, Psicòloga Residència “Valldoriolf”, i Gloria Borobia, Fisioterapeuta Residència “Valldoriolf”

La nova Sala Interactiva i Multimèdia a la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf” amb la col·laboració de l’Obra Social de “la Caixa” – 2012

A la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”, s’ha ubicat una nova sala multimèdia, gràcies a la col·laboració de “la Caixa”.

Una de les aules actuals s’ha adaptat per tal d’aconseguir una sala on poder treballar la comunicació i l’accés a la informació de les persones ateses a la Fundació per mitjà de les noves tecnologies. Comptem amb mobiliari especial fet a mida i on aquells usuaris que es desplacen en cadira de rodes, poden treballar a l’alçada adequada. Hi ha quatre ordinadors totalment equipats amb adaptadors i commutadors segons les necessitats de cada persona que realitzi l’activitat, i seguint tots ells, un mateix ordre per tal de facilitar l’aprenentatge. També com a eina totalment innovadora disposem d’una pissarra tàctil, de 88’ polzades que facilita poder treballar en grup captant l’atenció i motivant-los d’una manera més dinàmica, divertida i visual. I per descomptat, tots els ordinadors disposen de la connexió a Internet per així obtenir els recursos que a l’actualitat estan disponibles dintre de la xarxa.

Sala resi2Les persones a les que va dirigida aquesta activitat són persones de diferents capacitats, unes amb més dificultats cognitives que d’altres i algunes d’elles amb afectacions motrius que necessiten d’un suport constant i intens per a desenvolupar les activitats de la vida diària. Tots els serveis de la Fundació es poden beneficiar de l’ús de l’ordinador amb major o menor suport de l’educador i adaptant les activitats a les necessitats individuals. Sense oblidar-nos que un 55% de la població necessita un suport físic per accedir-hi a causa d’aquestes dificultats motrius, aspecte que ja s’ha tingut en compte a l’hora d’equipar els ordinadors amb els adaptadors i mobiliari regulat en alçada.

Es vol fomentar els grups de conversa, ja sigui fent ús del llenguatge verbal o dels sistemes alternatius i augmentatius de comunicació (SAAC) que ja s’estan treballant de manera personalitzada, els temes que es tracten seran segons centres d’interès, ja siguin actuals o motivats pels que estan treballant en aquell moment, tot junt els ajudarà a apropar-se més a la realitat, mitjançant Internet trobaran totes les informacions actualitzades d’arreu del món de plena actualitat i ressò social i a més projectat a la pissarra interactiva facilita l’accés a més usuaris. També el mateix espai es pot aprofitar per a tenir una petita sala de cinema o d’exposició d’audiovisuals per a grups reduïts, unes 6-8 persones.

En si, les activitats que es porten a terme en aquesta sala volen ajudar a facilitar la capacitat de comunicació i a la vegada millorar el seu estat d’ànim, es pretén fomentar les relacions amb els altres ajudats per la gran pissarra interactiva, i a la vegada els hi facilitem l’accés a l’ordinador, eina gairebé imprescindible en la nostra societat i que sense la qual no obtindríem tanta informació actual. D’altra banda ens permet treballar les capacitats i habilitats bàsiques com l’atenció, la concentració, la memòria, la motricitat fina, la coordinació visomotora…

En definitiva donarem no només l’oportunitat d’augmentar el nivell de comunicació sinó també l’apropament a la informació de la societat, gràcies als mitjans informàtics i tecnològics i així habilitar-los per tal d’aconseguir la normalització i en definitiva millorar la seva qualitat de vida. Podran estar informats del què passa al seu voltant i treballar d’una manera més educativa els continguts.

Ara tot just s’està iniciant la posada en marxa, amb una formació prèvia per professionals, i esperem poder explicar en nous articles, no molt llunyans, els beneficis obtinguts per als usuaris i com de bé s’ho han arribat a passar amb les noves tecnologies.

Cesca Garcia
Pedagoga i Adjunta a la Direcció de la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”

Creació de la nova sala multimèdia al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” amb la col·laboració de l’obra social “la caixa” – 2013

Partint de que cada cop més des del Centre Ocupacional es vol apropar les Tecnologies de la Informació i Comunicació a les persones que atenem i considerant aquestes com un suport molt actual, de fàcil accés, molt adaptables a les necessitats individuals…

Volem agrair a la Fundació amb la col·laboració de “la Caixa” la creació de la nova Sala multimèdia i de Comunicació Alternativa. És un espai molt ampli i lluminós, on els usuaris hi estaran realitzant les activitats de manera molt còmoda i confortable.

Sala COAmb una taula central amb capacitat per a 12 ordinadors i en un dels laterals de la sala s’hi instal·larà una Pissarra Digital Interactiva. En la Sala Multimèdia  s’hi realitzaran activitats relacionades amb la comunicació amb diferents suports, ordinadors amb adaptacions a nivell de teclats i de ratolins, impressora i programes específics, també amb pantalles tàctils individuals i una pissarra digital/pissarra interactiva amb moltes aplicacions. Destacar aquest darrer suport de la Pissarra Digital Interactiva com a eina innovadora, atractiva i d’ús senzill, que permet treballar la interactivitat a través de la imatge i això beneficiarà de manera molt positiva a les persones ateses amb problemes de comunicació, sensorials (vista, oïda), expressió, cognitius… ja que a través d’aquest suport es podran expressar de manera molt més senzilla.

És un recurs amb un ampli ventall d’opcions a l’hora de treballar, ampliació imatges, explicació simultània amb llenguatge de signes, i per a persones amb trastorn de comportament i d’atenció es veuen afavorits per disposar d’una superfície interactiva de grans dimensions i sensible a un llapis electrònic o inclòs al propi dit.

D’aquesta nova sala se’n podran beneficiar totes les persones ateses, ja que les activitats que en ella s’hi realitzaran es podran adaptar amb els diferents suports tecnològics a les diferents necessitats de cadascuna de les persones. Moltes gràcies!!!

Implantació d’una aplicació informàtica via radiofreqüència per a la gestió de la roba a la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf” amb la col·laboració de l’Obra Social de “la Caixa” – 2014

Es proposa implantar un sistema que identifiqui la roba dels usuaris amb un xip de radiofreqüència RFID. El mecanisme per incloure el xip a la roba és una termosegelladora que inclou el xip dins una etiqueta amb el nom de l’usuari per garantir la protecció del xip i evitar que aquest es perdi. La informació es transmet per radiofreqüència (RFID) i així es permet fer un millor seguiment evitant moltes de les queixes de les famílies sobre aquest tema.

La idea del projecte és dotar la bugaderia d’un sistema per tal de millorar la distribució de la roba dels usuaris. A la bugaderia cada usuari té el seu armariet personal on es va col·locant la roba ja plegada i neta. S’ha contemplat posar un indicador LED, a cada calaix que s’encendrà cada vegada que es vagi a posar una peça de roba segons de qui sigui. A la vegada també es podrà verificar que tot el contingut que hi ha dins un armariet correspon a la mateixa persona.

Implantació de dos projectes de foment de l’ús de les noves tecnologies al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” i al Servei d’Habitatge amb la col·laboració de l’Obra Social de “la Caixa” – 2015

L’FVO ha treball en dos nous projectes vinculats al foment de l’ús de les Noves Tecnologies de la Informació que consisteixen en:

• Projecte TICS al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”: projecte que potencia el treball individualitzat  que té per objectiu seguir fomentant i ampliant l’ús dels sistemes informàtics i tecnològics en el marc del pioner projecte d’ implantació del Nou Model d’Atenció Diürna al centre.
• Projecte Tecnologia en la vida diària de la llar al Servei d’Habitatge: projecte que té per objectiu dotar a cada llar dels instruments tècnics adequats, com dels que es poden gaudir a les cases de la majoria de persones de la societat actual, per tal que els persones amb discapacitat intel·lectual puguin arribar a ser més autònomes i més integrades a la societat del seu temps, a l’hora que es dóna continuïtat al projecte del Centre Ocupacional.

Projecte TICS al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”: ús extensiu de tablets i taula interactiva amb la col·laboració de l’Obra Social de “la Caixa” – 2016

A partir de la implantació del Nou Model d’Atenció Diürna, amb la introducció de
les tecnologies de la informació i la comunicació (TICS), aplicables a les activitats i especialitats que es planifiquen al servei del Centre Ocupacional. La Tablet ha sigut el recurs innovador en les activitats durant aquest 2015, i es valora com a molt bon suport per a les activitats que realitzen les persones del nostre servei, pel que en un futur immediat es vol poder augmentar aquest recurs perquè es pugui disposar com a suport en les activitats que es valori necessari. També es vol comptar amb un recurs innovador i exclusiu com és la Taula Interactiva, de manera específica està pensada per les persones ateses amb un suport generalitzat i extens amb un grau d’afectació més alt, que disposen d’aquest suport com a eix central del seu dia a dia. Alhora al ser un recurs totalment versàtil podria ser utilitzat per la població en general atesa al Centre Ocupacional, se’n trauria el seu màxim de rendiment, fent extensiu la utilització de la Taula Interactiva com a suport tecnològic a la resta d’activitats específiques. Els objectius que assoleixen aquest projecte són:
· Fer extensiu l’ús de la tablet en totes les activitats del centre, augmentant el número d’aquest tipus de recurs.
· Utilitzar el recurs de la Taula Interactiva com a suport en el dia a dia de la persona atesa i en les seves activitats específiques.

La Fundació impulsa la incorporació de les noves tecnologies com a millora de la qualitat assistencial amb la col·laboració de l’Obra Social de “la Caixa” – 2017

La Fundació realitza un especial esforç de recerca de noves tecnologies per aplicar com a nous recursos terapèutics i assistencials i com a nous recursos per a la millora de la pràctica professional. L’any 2017, l’obra social de “la Caixa” va  col·laborar amb l’entitat en el projecte de millora de la qualitat de vida a través de la fisioteràpia, la psicomotricitat i millores innovadores en comunicació alternativa i augmentativa als centres i serveis de l’entitat. Aquest projecte transversal per a incorporar nous recursos innovadors i tecnològics a les activitats de fisioteràpia, psicomotricitat i comunicació alternativa i augmentativa posarà a disposició dels professionals de l’entitat un nou recurs per tal d’excel·lir en la seva tasca i permetrà millorar la qualitat de vida de les persones ateses als centres i serveis de l’entitat a través d’aquestes activitats terapèutiques.

Projecte de foment de treball col·laboratiu i a distància a través de videoconferència i pantalla interactiva amb la col·laboració de l’Obra Social de “la Caixa” – 2018

Per a l’any 2018, la Fundació es proposa com a repte incorporar la darrera tecnologia en solucions de videoconferència i aplicacions ofimàtiques que permetin a l’equip de professionals de la Fundació transformar els seus hàbits de treball interns cap a noves metodologies més àgils i col·laboratives per tal de millorar qualitativament l’atenció de les persones amb discapacitat als centres i serveis de la Fundació.

Aquest projecte es basa amb els següents recursos:
UCS Advance Draft és un sistema de videoconferència desenvolupat per l’empresa Ricoh el qual permet:
– Videoconferències i col·laboracions a nivell in-situ i remotes
– Compatibilitat amb els diferents dispositius dels participants
– Qualitat de comunicació en les reunions
– Facilitat d’ús i instal·lació

La idea principal del sistema seria la instal·lació d’una pantalla interactiva per projectar les videoconferències, presentacions, documentacions… interconnectada amb un dispositiu portable per connectar directament al sistema web per realitzar les connexions i els dispositius corresponents, anomenat P3500M.
Aquest sistema permet realitzar d’una manera ràpida i fàcil reunions a distància, compartint tota la documentació en temps real i amb la possibilitat de gravar les sessions en format vídeo, per a la seva posterior revisió i creació d’actes.
Aquesta tecnologia està enfocada cap a utilitzar una metodologia de treball que permetin ser més àgil treballar de manera col·laborativa a temps real tots els canvis a efectuar en els documents a través de la pantalla interactiva i tablets/portàtils, realitzar reunions per videoconferència i realitzar el seguiment de la documentació de les reunions a través d’aquesta.