Casa Empúries

El Patronat i la Direcció General de la Fundació van impulsar el projecte social de la Casa “Empúries”,  posada en funcionament al febrer de 2015, té una capacitat de 12 persones acompanyades de fins a 6 professionals, amb l’objectiu principal de facilitar l’accés al lleure normalitzat i integrador  fora del seu entorn quotidià d’aquelles persones ateses als centres i serveis de la Fundació que tenen majors dificultats ja sigui per raons socials o econòmiques. Es tracta d’un projecte social institucional que dóna suport a les pròpies activitats de la institució i que té present les dificultats que algunes famílies presenten per oferir un lleure integrador i de qualitat als seus familiars amb discapacitat intel·lectual. Per aquest motiu, aquest projecte es realitza amb professionals de la Fundació, que coneixen cadascuna de les persones ateses. Aquest fet, garanteix que la persona que participa en una estada a la Casa Empúries pugui rebre una atenció personalitzada en base a les seves característiques i necessitats.

Aquest és un servei que se sustenta en el voluntariat professional. Qualsevol professional de l’FVO pot participar de forma voluntària en el projecte. Així doncs el personal d’atenció directa   es composa de professionals dels diferents serveis de la Fundació que manifesten la seva voluntat de participar en les estades que s’organitzen. A més, el servei també compta amb la implicació de les direccions dels diferents serveis de l’FVO així com la Direcció General i serveis de gestió de Serveis Centrals de la Fundació.

Un cop consolidat el projecte social, l’any 2018 el Patronat i la Direcció General decideixen anar un pas més enllà i obrir l’ús d’aquest servei també per a l’equip de professionals, acompanyat de les seves famílies, com a una manera d’aprofitament dels recursos ja existents i de retorn i agraïment per a l’esforç i dedicació de l’equip humà que conforma la institució.