Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo

L’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo posa a disposició dels professionals de l’entitat un nou recurs per tal d’excel·lir en la seva tasca i permetrà millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat ateses als centres i serveis de la Fundació a través d’activitats terapèutiques basades en l’estimulació sensorial, la psicomotricitat, fisioteràpia etc. Aquest projecte culmina el model social de la Fundació iniciat fa uns anys i que inclou nous projectes el de la Casa “Empúries” de foment del lleure integrador pensats per la millora de la qualitat de vida de les persones ateses a la Fundació.

L’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo s’estructurarà en dues parts: la zona d’aigües contindrà dues piscines i una zona seca amb una sala polivalent per a realitzar activitats de d’estimulació sensorial, fisioteràpia, rehabilitació i psicomotricitat i finalment, es dóna la possibilitat de convertir aquestes sala d’activitats en una gran sala per a incorporar un nou recurs per a reunions, conferències, actes…

L’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo permetrà a les persones ateses millorar la seva qualitat de vida a través de les activitats terapèutiques aquàtiques i de psicomotricitat, fisioteràpia, complementant la seva assistència en horari d’atenció diürna. Fora de l’horari laboral habitual, l’Edifici també estarà disponible per a les persones ateses i l’equip de professionals de la institució.