Institucional: Rebem els voluntaris i voluntàries de l’obra social de “la Caixa”