Residència: Prepararem un mural de la celebració dels 25è aniversari

Preparar un mural conjuntament amb el Centre Ocupacional per decorar la Residència pel 25è Aniversari.