Residència: Una tessel·la, dues tessel·les… 100 tessel·les. Hem fet un mosaic romà!