Habilitació (Ocupació Terapèutica i Activitats Pre-Laborals)

L’habilitació s’aconsegueix a través de l’activitat d’ocupació terapèutica o activitats pre-laborals, en les quals l’objectiu és que la persona pugui assolir un resultat material útil i s’adoni de la importància del seu esforç.

Totes aquestes activitats generalment es porten a terme setmanalment i de forma constant, llevat de piscina (optativa) que és una activitat externa i s’utilitza un recurs de la comunitat .