Pertinença a entitats

L’FVO és membre de les següents entitats:

  • DINCAT, Discapacitat Intel·lectual Catalunya.
  • Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya
  • Coordinadora Catalana de Fundacions