gracies comm

“La comunicació forma part essencial de la raó d’ésser de qualsevol entitat sense ànim de lucre. Així, per exemple, mentre les empreses comuniquen per existir (vendre més), les entitats sense ànim de lucre existeixen per comunicar (per aconseguir una societat millor”

Pau Vidal i Clara Creixams
Observatori del Tercer Sector
www.tercersector.org

La Fundació, amb l’objectiu de difondre el seu projecte social, ha elaborat un Pla de Comunicació el qual, desde diferents àmbits i utilitzant diverses eines com la revista Batec, les xarxes socials, el butlletí intern per a professional “FVO, al dia” o per a famílies “la gran família de l’FVO, al dia”… dóna veu a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.