Avís legal

Fundació Privada Vallès Oriental per a disminuits psíquics
CIF: G60249737
Carretera de Valldoriolf s./n.
08400 – Granollers – Barcelona
Tel. 93 860 02 40 – Fax 93 860 02 49

Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya numero 682 data 8/6/93. – La Fundació no es fa responsable de la informació o continguts que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin depenents de la Fundació. – Les imatges gràfiques, o continguts textuals són propietat de Fundació. Aquestes imatges o texts, total o parcialment, no podran ésser reproduïts, duplicats, copiats o comercialitzats sense el consentiment exprés i per escrit de la Fundació. L’incompliment d’aquesta normativa és una infracció castigada per la legislació vigent.