Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

Els càrrecs dels patrons són gratuïts, segons l’article 18è dels Estatuts de la Fundació.