Ofertes de feina

Periòdicament fem difusió de les places vacants que disposem, tant interna com externament.

L’FVO compatibilitza l’objectiu de seleccionar els millors professionals per a cada lloc de treball, amb la finalitat de facilitar l’ocupabilitat de determinats col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, agreujades per la conjuntura socioeconòmica dels darrers anys.

Des de fa anys, col·laborem amb diferents Serveis d’Ocupació Local, que treballen en xarxa dins el Programa Xaloc de la Diputació de Barcelona i que faciliten la incorporació al mercat laboral de joves i persones amb discapacitat en situació de desocupació, entre altres.

Actualment, les nostres places vacants són: