Formació

La formació és l’eina que permet trobar respostes a les necessitats dels usuaris/àries, sovint canviants, ja sigui pel propi envelliment, malaltia mental associada i canvis en l’entorn familiar; o bé per la pròpia evolució de la realitat com per exemple, la implantació de noves tecnologies en l’àmbit diari.

L’FVO disposa d’un programa anual de formació continuada que pretén l’assoliment dels objectius següents:

Disposem a més de plans de carrera professional com a eina que ajudarà a l’eficient assignació de les persones en futurs llocs de treball, planificant l’ordre i els moviments dels professionals i que alhora, permetrà als participants, assolir els seus objectius professionals i personals.