Organigrama de l’entitat

L’FVO ha dissenyat un organigrama funcional representant sintèticament la seva estructura orgànica interna, la seva es fonamenta en la condició de reflectir les implicacions, relacions i estrats jeràrquics de la institució, facilitant d’aquesta manera la comprensió de l’estructura sobre la qual s’organitza i desenvolupa la seva activitat.