Subvencions i ajudes públiques concedides

ADJUDICATARI OBJECTE INICI DURADA MÀXIMA IMPORT PROCEDIMENT
Departament d’Empresa i Treball Subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball 01/01/2024 31/12/2024 631.999,52€ Convocatòria anual de subvencions
Departament d’Empresa i Treball Subvencions per dur a terme accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en centres especials de treball (USAP) 01/01/2024 31/12/2024 212.306,10€ Convocatòria anual de subvencions
Departament d’Empresa i Treball Subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS) 01/07/2023 30/06/2024 150.000,00€ Convocatòria anual de subvencions