Programa de gestió ambiental

D’entre els compromisos que l’FVO ha adquirit dins la seva política de responsabilitat social, hi trobem el compromís amb l’entorn i el medi ambient, ja que la Fundació es preocupa pel medi i és conscient dels impactes ambientals que genera producte de les activitats que desenvolupa als seus centres i serveis i és conscient també de la importància de realitzar una gestió ambiental adequada  per preservar el seu entorn i fer front el canvi climàtic.

Així, amb el ferm compromís de minimitzar el seu impacte ambiental,  prevenir la contaminació, promoure la protecció ambiental i afavorir l’estalvi energètic i de recursos naturals, l’FVO implanta un sistema de gestió ambiental basat en la norma UNE EN ISO14.001 i del que està certificat des del 2009. Amb aquest sistema, l’FVO té identificat els aspectes ambientals que es generen fruit de la seva activitat i els avalua cada any per esbrinar quins han estat més significatius i poder prioritzar així  les seves actuacions; estableix cada any objectius ambientals per acomplir amb el seu compromís vers el medi ambient i minimitzar el seu impacte;  i compleix amb la legislació  ambiental aplicable i amb altres requisits que subscriu de forma voluntària com ara, la participació en el Programa d’Acords Voluntaris per la reducció dels gasos d’efecte hivernacle, del que forma part des del 2015, aconseguint any rere any reduir les seves emissions i contribuint així a la lluita contra el canvi climàtic.

D’entre les actuacions que l’FVO ha dut a terme en matèria de medi ambient, es poden destacar:

  • La substitució de la caldera de calefacció de gasoil per una de gas natural
  • La substitució de les lluminàries existents per dispositius de baix consum
  • La col·locació de sensors i cèl·lules fotoelèctriques
  • La col·locació d’airejadors i reductors d’aigua
  • La redefinició dels contractes amb el gestor de residus i col·locació de contenidors específics per una major segregació d’aquests
  • Accions de conscienciació i sensibilització