Quaderns tècnics

Es tracta d’un document que conté un conjunt d’articles, informes o conferències de diversos autors de l’actualitat científica i que giren entorn a la discapacitat intel·lectual.

L’objectiu és aprofundir i donar a conèixer des d’una vessant més científica i tècnica, temes d’interés relacionats amb la persona amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

La publicació és periòdica, on es tracta de forma unificada un mateix tema, però analitzant-lo des de diferents perspectives. Aquest tema, sempre que sigui possible, es relaciona amb el cicle de conferències i el projecte d’investigació de l’any en curs.