Llegats solidaris

Creiem en una societat inclusiva i respectuosa dels drets de totes les persones. Posem especial èmfasi en el lleure i l’esport.

Per tot això, et necessitem. Ajuda’ns a fer un futur millor!

Què he de saber sobre els llegats solidaris?

  • Es pot deixar un llegat o instituir hereu qualsevol persona física o jurídica, perquè compleixin amb ell la finalitat que triïs. Cal, però, respectar la llegítima, part que correspon als familiars de línia directa.
  • La part de l’herència que atorguis a una Fundació no es veurà minvada per impostos. En ser una persona jurídica, la Fundació no està subjecta a l’Impost de Successions. Així mateix, els ingressos que rebem per herències i llegats estan exempts de l’Impost de Societats perquè som una organització sense ànim de lucre.
  • Es poden llegar diners o qualsevol tipus de béns (pisos, terrenys, joies, accions, etc.)
  • El llegat ha de ser sempre normalitzat en un document notarial.
  • Assessora’t per un notari, que et resoldrà tots els dubtes.
  • Tots els llegats rebuts són valorats per experts independents. Si són de caràcter immobiliari, es converteixen en nous recursos per a les persones que atenem. Si no és possible o són béns d’una altra naturalesa, el producte de la seva venda és íntegrament destinat a les nostres finalitats.

Els llegats es converteixen en nous recursos per a les persones amb disCapacitat intel·lectual que atenem a la Fundació Vallès Oriental