Contacte

Fundació Vallès Oriental

Ctra. de Valldoriolf, s.n.
Apartat de correus 108
08430 – La Roca del Vallès
Tel.: 93 860 02 40
Email: fundacio@fvo.cat

 

Centre Especial de Treball – Centre Ocupacional – Edifici de Rehabilitació Funcional – Oficines

Ctra. de Valldoriolf, s.n.
Apartat de correus 108
08430 – La Roca del Vallès
Tel.: 93 860 02 40

 

Residència i Centre d’Atenció Especialitzada Valldoriolf

Ctra. de Valldoriolf, s.n.
08430 La Roca del Vallès
Tel. 938 792 753

 

Formació i inserció

C/ Roselló, 37  (Bellavista)
08521 Les Franqueses del Vallès
Tel. 938 403 285

  Formulari de contacte

  És obligatori omplir els camps marcats amb un asterisc *

  De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), l’informem que les dades que ens proporcioni en el seu nom o en representació d’altra persona, es tractaran per FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS, CIF G60249737. Domicili: Carretera de Valldoriolf, s/n, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona). Tel. 93 860 02 40. E-mail: fundacio@fvo.cat, el qual actua com a Responsable de Tractament, i autoritza el seu tractament, amb la finalitat de gestió de les dades de contacte i/o per l’enviament de la revista o d’informació relativa a la Fundació. Per tant, la base jurídica és el seu consentiment. És necessari que ens proporcioni les dades de contacte que li demanem, atès que en cas contrari no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

  Les seves dades, i del seu representat i persones de contacte de la seva organització, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. No es farà cap transferència internacional de dades. No obstant, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis.

  Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i a la portabilitat de les seves dades, mitjançant petició escrita a FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS, Carretera de Valldoriolf, s/n, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona), o per correu electrònic a fundacio@fvo.cat.

  Pot consultar informació addicional i detallada en matèria de protecció de dades a la Política de Privacitat de la pàgina web: https://fvo.cat/.