Contacte

Formulari de contacte

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), l’informem que les dades que ens proporcioni en el seu nom o en representació d’altra persona, es tractaran per FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS, CIF  G60249737. Domicili: Carretera de Valldoriolf, s/n, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona). Tel. 93 860 02 40. E-mail: fundacio@fvo.cat, el qual actua com a Responsable de Tractament, i autoritza el seu tractament, amb la finalitat de gestió de les dades de contacte i/o per l’enviament de la revista o d’informació relativa a la Fundació. Per tant, la base jurídica és el seu consentiment.

És necessari que ens proporcioni les dades de contacte que li demanem, atès que en cas contrari no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Les seves dades, i del seu representat i persones de contacte de la seva organització, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. No es farà cap transferència internacional de dades. No obstant, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i a la portabilitat de les seves dades, mitjançant petició escrita a FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS, Carretera de Valldoriolf, s/n, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona), o per correu electrònic a fundacio@fvo.cat.

Pot consultar informació addicional i detallada en matèria de protecció de dades a la Política de Privacitat de la pàgina web: https://fvo.cat/.

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL (FVO)

 • T. 93 860 02 40 – Fax 93 860 02 49

 • Carretera de Valldoriolf, s.n.
  Apartat de Correus 108 – 08430
  La Roca del Vallès

 • Servei de Manipulats Industrials: T. 93 860 02 54

Com arribar fins a l’FVO

 1. Coordenades GPS:

  41°35’16.5”N – 2°17’43.8’’E

  41.587917, 2.295510

 2. Autopista AP7, sortida núm. 13 que indica Granollers, el Masnou i Vilanova (just abans del peatge).
 3. A continuació, s’agafa direcció Vilanova fins a trobar la carretera de Valldoriolf (a l’esquerra).
 4. S’hi circula fins que a banda esquerra es veu el cartell indicatiu de la Fundació Privada Vallès Oriental.