Pla Estratègic

portada Pla 17El Patronat de l’FVO va aprovar per unanimitat, en la seva reunió celebrada el 30 de març de 2017, el document del nou Pla Estratègic de l’FVO per al període 2017-2020.

Entenem per Planificació Estratègica el procés que permet a la institució definir la nostra missió, descriure el nostre entorn, identificar les principals línies estratègiques i elaborar plans d’actuació.

Per a l’FVO, la definició de les línies estratègiques s’entén com un instrument que ens dóna una orientació sobre “on anem” i “per on anem”, la qual cosa possibilita que, de manera compartida, s’esculli el millor camí per complir la raó d’ésser de la Fundació: atendre la persona amb discapacitat intel·lectual i la seva familia.

El Pla Estratègic s’ha treballat a través d’una Comissió específica per a la seva elaboració liderada per la Direcció General de la Fundació i conformada pel Cap de Recursos, el Cap Manteniment i Obres, el Cap Sistemes d’Informació, la Tècnic Qualitat, la Direcció Técnica del Centre Ocupacional, la Direcció Tècnica de la Residència i Centre de Dia d’Atenció Especialitzada, la Direcció Tècnica del Servei d’Habitatge, la Coordinadora Unitat de Suport a l’Activitat Professional i la Cap de Gabinet de Direcció General.

La redacció s’ha articulat els eixos filosòfics i d’actuació concreta per a l’entitat de cara als propers 4 anys amb el següent esquema:

1. Àmbit de la missió
1.1. Patronat
1.2. Comissió económica
1.3. Comissió patrimonial
1.4. Comissió social
1.5. Direcció General
                1.5.1. Àrea de Comunicació
                1.5.2. Àrea de Projectes Estratègics
                1.5.3. Sistemes d’Informació
                1.5.4. Treball Social
2. Àmbit de l’ètica, la qualitat i la gestió del coneixement
2.1. L’ètica i la Responsabilitat social
2.2. La Qualitat
2.3. La Gestió del coneixement
3. Àmbit dels processos organitzatius
3.1. Gestió de recursos
3.2. L’entorn
3.3. El desenvolupament organitzatiu
4. Àmbit de les àrees
4.1. Comissió Tècnica
4.2. Àrea Atenció Diürna
                 4.2.1. Centre Ocupacional
                 4.2.2. Centre Especial de Treball
4.3. Àrea Acolliment Residencial
                 4.3.1. Residència i Centre de Dia d’Atenció Especialitzada
                 4.3.2. Servei d’Habitatge