Pla Estratègic

La Fundació Vallès Oriental ha portat a terme un procés de participació amb les persones que atenem cada dia, les seves famílies, els professionals i el Patronat de l’entitat per tal de reflexionar sobre els reptes de futur com són:

  • L’envelliment de les persones ateses.
  • L’increment dels trastorns mentals entre la població amb disCapacitat i la població en general.
  • Els canvis en les polítiques públiques sobre disCapacitat.
  • Els canvis en la indústria i els serveis, que condicionen els Centres Especials de Treball.

I organitzar-nos per estar en millors condicions davant un context canviant a la societat i dins la pròpia Fundació. “Des de l’entitat volem participar en la construcció d’una societat més inclusiva on ens sentim més part actora i participativa de la comunitat, és per aquest motiu que ens calia escoltar la veu de tots els membres de la gran família de la Fundació per tal de definir un nou camí compartit” comenta el Rafel Arderiu, Director General de la Fundació.

Per fer-ho s’ha comptat amb el suport de la Consultora externa Inpacte que ens ha acompanyat en aquest procés participatiu on  s’ha recollit l’opinió i la visió de futur de la tasca social que duem a terme. Resultat d’aquest procés s’ha elaborat el document Sumem capacitats per fer camí basat en 5 grans eixos de futur per als propers anys:

  1. Donar resposta a les noves necessitats i expectatives de les persones i famílies
  2. Complicitat en el territori
  3. Emprenedoria social
  4. Organització socialment compromesa
  5. Nou model organitzatiu