Model de qualitat

COMPROMÍS PER LA MILLORA CONTÍNUA

L’FVO gaudeix dels certificats dels sistemes de gestió de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient basats en les normes UNE EN ISO 9.001, 45.001  i 14.001, respectivament, des de fa més d’una dècada. Aquesta acreditació auditada per AENOR atorga un gran  reconeixement formal a nivell internacional i garanteix una bona praxis en els diferents serveis que ofereix la Fundació, una protecció proactiva de la salut i seguretat del personal que hi treballa i una gestió ambiental basada en la minimització del seu impacte i reducció de la contaminació.”

MAPA DE PROCESSOS

Aquests són els processos que l’FVO ha identificat  per a acomplir amb els requisits legals i altres requeriments, aconseguir la satisfacció dels seus clients i a determinar permanentment les oportunitats de millora continua que el Sistema de gestió integrat proporcioni.

CERTIFICACIONS

Sistema de Gestió de la Qualitat norma ISO 9001

Sistema de Gestió Ambientals de conformitat amb la norma UNE-EN ISO 14.001

Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut UNE EN ISO 45.001