Manual de benvinguda

Amb el propòsit de garantir una ràpida i eficaç integració a la Fundació Privada Vallès Oriental, disposem d’un Manual de Benvinguda per facilitar la informació bàsica i necessària sobre la nostra entitat que es lliura als nous professionals que entren a formar part de l’equip humà de l’FVO.

A més, l’FVO disposarà tots els mitjans necessaris per optimitzar tant la integració com el desenvolupament de tots els professionals dins de la nostra empresa. A canvi, demanem participació, responsabilitat i compromís per aconseguir el nostre objectiu principal, l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de Catalunya.

Per afavorir una integració eficient i ràpida de les noves incorporacions; dotar-los/les dels coneixements específics de caire tècnic relacionats amb les necessitats dels usuaris/àries atesos; i alhora potenciar el desenvolupament de competències transversals cabdals per oferir una atenció de qualitat a la persona amb discapacitat intel·lectual, es promouran programes de desenvolupament professional orientats a fomentar el creixement personal, la inquietud per aprendre i aportar, imprescindible per garantir el bon funcionament present i futur del centre.