El Patronat

El Patronat està format per:

President
Sr. Jaume Anfruns i Font

Vicepresident
Sr. Ramon Daví i Navarro

Secretari
Sr. José Luís Criado Barragán

Tresorer
Sr. Josep Marqués Baró

Vocals

Sra. Carmen Oña Villa
Sr. Josep Ma Lloreda i Piña
Sra. Àngels Ausió i Bonfill
Sra. Gemma Almirall i Pibernat
Sr. Francesc Lorente Canela
Sr. Ignacio Manjón Eraso
Sra. María Marín Fernández
Sr. Antoni Cumella Vendrell

Amb l’objecte de fer més eficaç i operatiu el funcionament del Patronat, l’1 d’octubre de 1993 la junta va aprovar l’estructura de gestió d’aquest amb la composició de tres comissions de treball: Econòmica, Patrimonial i Social.

El Patronat realitza l’informe anual sobre el compliment del codi de conducta per la realització d’inversions: