Convenis subscrits amb l’administració pública

ADJUDICATARI OBJECTE INICI DURADA MÀXIMA IMPORT PROCEDIMENT
Ajuntament de
La Roca del Vallès
Conveni per a la realització dels treballs de manteniment i conservació de les zones ajardinades del Municipi de La Roca del Vallès 02/01/2004 31/12/2024 41.475,48€ Conveni de cooperació