Serveis

2 CET

El Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces” desenvolupa serveis productius i activitats d’integració sociolaboral en diferents àmbits d’actuació, tan externs, en diferents municipis i espais del clients, com interns dintre dels locals i àrees de la pròpia Fundació.

Aquests serveis s’agrupen en:
• Secció de Manipulats Industrials.
• Secció de Jardineria.

020 IMG_2524

• Serveis Generals: Integrats en l’activitat diària de la pròpia FVO.
– Servei de cuina.
– Servei de bugaderia.
– Recepció en els diferents centres de la Fundació.
– Servei de neteja a les instal·lacions de l’entitat.

Pag 38 Servei de neteja del CETweb43

Amb el finançament de

Instal·lacions

DE RECURS PER SI LA NECESSITES_2

El Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces” pertany a la Fundació, compta amb una nau distribuïda en dues plantes de 1800m2 cada una. Ubicada en un terreny amb cert desnivell, la qual cosa permet disposar d’accés directe a cadascuna plantes. Està equipat de molls i de la maquinària necessària per fer la càrrega i descàrrega dels camions, així com el magatzematge més adient a les mercaderies dels clients. Les dues plantes es comuniquen mitjançant escales, ascensor i muntacàrregues.

web2

La planta alta és un espai diàfan on s’hi troben les diferents zones de treball del servei de manipulacions industrials com són, la zona de manipulació d’aliments, les línies de retràctil, la línia de enfaixats (sleever) i els espais polivalents per a diferents manipulats, tots ells amb la maquinària i els elements necessaris per al procés productiu. També s’hi ubiquen el menjador dels treballadors, la infermeria, un despatx per reunions i documentació, els vestidors amb taquilles individuals i els espais sanitaris. En un espai proper hi ha el despatx del responsable de producció.

La planta baixa es dedica exclusivament a magatzem i zona refrigerada, per a tractar productes que necessitin d’una temperatura controlada.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El servei de jardineria compta amb un espai propi, amb el magatzem on s’hi guarden els diferents equips de treball i els materials i els productes fitosanitaris, i l’aparcament dels vehicles del servei.
Es disposa de furgonetes per desplaçar les brigades i la maquinària de jardineria, i un camió comú per transports dels serveis de jardineria i de manipulacions industrials.
El Centre Especial de Treball comparteix amb la resta de l’Àrea de serveis diürns, una sèrie d’espais comuns, com són la recepció, la biblioteca i sala informàtica, la sala de reunions i la sala d’actes polivalent.