Introducció

En dependència jeràrquica i funcional de la Direcció General, el Departament de Recursos Humans té com a objectiu principal, la gestió i optimització de tots els recursos relacionats amb els professionals que integren l’FVO.
Captar als millors professionals del mercat laboral, involucrar-los dins el projecte institucional, promoure la millora contínua dels seus coneixements i les competències, fer un seguiment periòdic del seu rendiment, identificar les persones amb potencial de creixement i apostar pel seu desenvolupament per assumir nous projectes, aplicar la normativa legal vigent en totes les gestions administratives, retribuir d’acord a les possibilitats de l’FVO, garantir un entorn de treball segur i adequat a les necessitats funcionals, venen a ser els principals eixos de treball gestionats des del Departament de Recursos Humans, en coordinació amb la resta dels directors d’àrea i servei.