Gestió ètica i responsabilitat social

La Fundació Privada Vallés Oriental reconeix el seu compromís amb la millora contínua definint dintre del seu Pla estratègic 2007-11 la línia estratègica “Aprofundir i ampliar el concepte d’ètica” la qual és concreta mitjançant el pla d’actuació de certificar la Fundació a la normativa SGE21 sistema de gestió ètica i socialment responsable. En data 16 de setembre de 2010, Forética certifica a la Fundació Privada Vallès Oriental en el Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable de la norma d’empresa SGE 21. La SGE21 és una norma que desenvolupa els criteris que permeten establir, implantar i avaluar en les organitzacions el sistema de Gestió Ètica i Socialment responsable proposat per FORÉTICA.

La gestió ètica proposada per FORÉTICA és un pas endavant en aspectes ètics i de responsabilitat social, per a una millor comprensió i col·laboració en les relacions humanes que tenen el seu origen com a conseqüència de les activitats de la institució. Es tracta d’humanitzar les exigències de la llei i afegir un valor addicional a les relacions interpersonals. Per a la Direcció de la institució, implantar aquest sistema de gestió ètica suposa confiança en sí mateixa i en l’organització, respecte a l’honestedat, lleialtat, bona fe, transparència i cultura organitzativa, a mes del desig de difondre al seu entorn social la cultura de Gestió Ètica i Socialment Responsable, per acostar-la progressivament a la societat en general. La certificació de la institució a aquesta norma, suposa adquirir voluntàriament un compromís social per aplicar els valors ètics incorporats en la mateixa, demostrar-ho i mantenir-ho.

Per últim cal tenir en compte que l’àmbit de l’ètica aplicada, i en particular de l’ètica de les organitzacions, es caracteritza per intentar establir normes i mètodes que permetin l’avaluació pública i objectiva d’actituds i valors tradicionalment reservats a l’esfera de la consciència individual i de la virtut personal, evolucionant cap a la Gestió Ètica i Socialment Responsable.