Indicadors de Responsabilitat Social

TransparènciaComposició del Patronat accessible i pública
Estatuts accessibles i a disposició pública
Evolució històrica accessible i a disposidó pública
Codi Ètic dels professionals accessible i a disposició pública
Relació pública i accessible de les subvencions i concerts públics rebudes al llarg de l’any
Planificació estratègica pública i accessible
Difusió pública de la Memòria de Responsabilitat Social anual
Difusió de com a mínim les tres darreres edicions de la Memòria de Responsabilitat Social anual
Bon GovernEl nombre mínim de Patrons és cinc
El nombre mínim de reunions del Patronat és de dues
El 80% dels membres del Patronat assisteix com a mínim al 50% de les reunions celebrades al llarg de l’any
Es disposa d’una planificació estratègica
Existeix un pressupost anual d’ingressos i despeses aprovat pel Patronat
Es realitza una auditoria externa de comptes anuals de la Fundació
La política de gestió de Recursos Humans fa menció específica a evitar qualsevol mena de discriminació
Existeix un llistat de perfils de la Fundació i una descripció de cada lloc de treball
La Fundació impulsa la formació i el desenvolupament continu del seu equip de professionals