Model de responsabilitat social

L’any 2017, s’inicia la reflexió per part de Direcció General d’impulsar un model de responsabilitat social propi de la Fundació, com a mecanisme de foment del principis ètics de la Fundació i com a culminació del projecte social dut a terme des de la Direcció General de la creació de nous recursos assistencials i de millora de la qualitat de vida i salut per a les persones ateses i professionals de caràcter social com són la Casa ‘’Empúries’’ i el Centre de Rehabilitació Funcional.

Així, es va iniciar a l’any 2017 la creació de l’Àrea de Responsabilitat Social Corporativa de la Fundació com a àrea transversal a tots els centres, serveis i departaments de la institució tal i com es recull al Pla Estratègic de l’FVO per al període 2017-2020. Els objectius es concreten en fomentar els principis ètics de la Fundació i a la mateixa vegada culminar el projecte de nou model social iniciat des de la Direcció General optimitzant els recursos socials, principalment Casa ‘’Empúries’’ i el Centre de Rehabilitació Funcional, sobre tot dirigits a dues de les parts d’interès més importants per a la Fundació: les persones ateses i els professionals.