Compromís amb la Responsabilitat Social

La Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) és una entitat social sense ànim de lucre que té com a objecte l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de Catalunya amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida i vetllar perquè els seus drets com a persones siguin respectats.

L’FVO assumeix uns valors propis que es troben presents en totes aquelles actuacions passades, presents i futures de la institució i assumeix íntegrament el compromís:

  • Amb el benestar de la persona amb discapacitat intel·lectual
  • Amb la qualitat dels serveis que presta
  • Amb l’adequada atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual per part dels professionals que treballen a l’FVO

La Fundació actua sota els principis ètics de la Responsabilitat, Respecte a la persona,  Discerniment, Implicació, Compromís, Solidaritat i Transparència. L’FVO ha de ser fidel a aquests principis ètics i també ha d’actuar en coherència amb el seu entorn vetllant per l’acompliment dels drets humans i, en cas necessari defensant-los. Els Drets Humans es defineixen generalment com aquelles llibertats, facultats, institucions o reivindicacions bàsiques que corresponen a tota persona pel simple fet de la seva condició humana, per tal de garantir-li una vida digna. Aquests drets es posseeixen independentment de quina sigui la situació legal o jurídica del país o regió en el que habita i de factors com l’estatus, l’ètnia, la nacionalitat o qualsevol altre circumstància de l’individu en qüestió.

En aquest sentit, cal destacar en tant que Fundació i en relació als seus grups d’interès està fermament compromesa amb la defensa del dret al treball en condicions equitatives i satisfactòries; amb que tota persona té dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífica i, finalment, vetllarà per l’acompliment dels drets de la infància i joventut adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1959 i s’inspira en l’esperit i la lletra de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948).

Per tot això, la Fundació considera que la gestió ètica i responsabilitat social és, essencialment, un concepte d’acord amb el qual es decideix voluntàriament contribuir a l’assoliment d’una societat millor i un medi ambient més net, en una adaptació contínua als canvis que es produeixen en l’entorn amb la mirada posada en la sostenibilitat. Així com enfortir la missió fundacional de la institució de donar servei a les persones amb discapacitat intel·lectual.

En afirmar la nostra responsabilitat social i assumir voluntàriament compromisos que van més enllà de les obligacions reglamentàries i convencionals, que hauríem de complir en qualsevol cas, s’intenta elevar els nivells de desenvolupament social, protecció mediambiental, respecte dels drets humans, millora del benestar de les persones amb discapacitat intel·lectual i adoptem una manera de govern obert que reconcilia interessos de diversos grups d’interès en un enfocament global dels nostres objectius com a Fundació però que s’enfoca principalment en dos dels grups d’interès més rellevants per a dur a terme la missió fundacional institucional: les persones ateses i les seves famílies i l’equip de professionals de la institució.