Centre d’atenció especialitzada

Centre d’Atenció Especialitzada ’’Valldoriolf’’

 

 

El Centre de Dia d’Atenció Especialitzada (CAE) ofereix una atenció individual a les persones amb greus discapacitats, per aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social, i afavorir a la vegada un ventall d’activitats de grup en el que la persona sigui qui les triï segons les seves preferències.

Proporciona els suports adequats a la persona per tal d’assolir el seu projecte de vida i procura una bona interacció amb l’entorn, potenciant la inclusió social i l’exercici dels drets de ciutadania de les persones ateses. S’ofereix suport a les famílies o tutors en relació a la persona atesa en el servei d’acolliment diürn.

Instal·lacions

El Centre de Dia d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf” es troba totalment integrat a la Residència “Valldoriolf”, construïda en un sol pla de 2.700 m2 ubicat en un terreny de 5ha. propietat de l’FVO

A l’entrada principal hi ha un gran vestíbul d’ús múltiple on es troben: la recepció, despatxos dels serveis tècnics, sala de juntes, lavabos, servei mèdic i d’infermeria, farmàcia; i, els espais destinats a les activitats del servei d’atenció diürna o especialitzada: sala de fisioteràpia, sala d’estimulació sensorial, sala multimèdia i sala de taller de manipulacions i estètica (aquestes quatre últimes amb sortida a zona ajardinada).

A continuació hi ha el passadís central que baixa fins al final de l’edifici i separa la zona dels residents dels serveis generals (sala de màquines, taller manteniment, sala de personal, bugaderia, cuina i vestuaris de personal).

El servei de bugaderia i neteja el gestiona el Centre Especial de Treball  de la mateixa Fundació i el servei de cuina, subcontractat a l’empresa RC Serveis, compta amb cuina pròpiament a les instal·lacions del centre i un equip de dues persones amb discapacitat del Centre Especial de Treball integrades a la cuina, pel que fa als menús són realitzats i revisats mensualment pel servei d’infermeria del Centre.

Els espais dedicats a la vida diària es componen de tres unitats amb una mateixa distribució i composició: un passadís separa els dormitoris a l’esquerra i els banys i sales a la dreta.

Les unitats A i B disposen d’una zona d’estar amb televisió i vídeo. Al final del passadís hi ha l’office i el menjador gran.

Història

Entre els seus objectius inicials, l’Associació Patronat Comarcal de Pares de Persones amb Disminució Psíquica tenia el d’oferir un servei residencial als grans disminuïts psíquics de Granollers i comarca: un servei que acollís a persones que, per diferents motius, no podien rebre l’atenció necessària al seu entorn familiar. Per fer realitat aquest projecte, la junta directiva de l’associació va iniciar contactes amb el conseller de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, Antoni Comas i Balldellou, per proposar la construcció d’una residència per a grans disminuïts psíquics. Després de diverses reunions de treball, la proposta fou assumida pel conseller, un cop aprovat el procés per a l‘execució d’aquest projecte. Entre els acords pactats, l’associació es comprometia a cedir, a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) – actualmente Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) – del Departament de Benestar Social la finca on s’edificaria la residència i centre de dia.

Així, en l’assemblea general celebrada per l’associació el 10 de febrer del 1990, es va adoptar per unanimitat l’acord de “cedir a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya 15.812,5 metres quadrats de la part nord de la finca situada en el terme municipal de la Roca del Vallès, propietat d’aquest Patronat, per destinar-la a la construcció d’un centre per a profunds amb les següents condicions: la cessió serà per un termini de noranta-nou anys, mentre serveixi per a l’atenció de disminuïts i tinguin preferència per entrar-hi els afectats de la comarca del Vallès Oriental.

Posteriorment es van iniciar les obres de construcció, que van finalitzar l’estiu de 1994. Durant el període que van durar els treballs es va constituir la Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts Psíquics (FVO) per desig unànime de l’Associació Patronat Comarcal de Pares de Persones amb Disminució Psíquica, cedint a la Fundació tots els bens patrimonials i, entre ells, la finca que dóna el dret de superfície a l’ICASS per a la construcció de la residència i centre d’atenció especialitzada.

El nou centre, construït en un sol pla de 2.700 metres quadrats, va entrar en funcionament el 5 d’octubre de 1994 i va ser inaugurat el 26 de novembre d’aquell mateix any pel conseller Antoni Comas.

El centre es troba inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya amb el número F-13.022. Els béns mobles i immobles que el conformen pertanyen a l’ICASS -actual Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya-, essent gestionats per l’FVO, a la qual fou adjudicada mitjançant concurs públic el 25 de juliol de 1994.