Memòries

Anualment, la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) editava un recull de les activitats portades a terme en els diferents serveis així com els objectius plantejats per l’any en curs i els projectes per l’any vinent. Aquest recull, les memòries, es publicaven al juny i eren distribuïdes a les famílies, entitats, administració i població en general.

Però com que la Fundació està formada per un gran equip humà de professionals, amb una enorme inquietud i ganes de millorar contínuament, hem decidit fer un pas més enllà i presentar-vos, a juny de 2010, un nou tipus de memòries: la memòria de responsabilitat social de l’FVO.

Gràcies a l’empenta dels professionals de l’FVO per a la millora constant de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i de la millora de l’atenció que s’ofereix des de cadascuns dels serveis i centres de l’entitat, enguany l’FVO se certifica en la normativa SGE 21 de Gestió Ètica i Responsabilitat Social de Forética com a millora cabdal dins d’aquest conjunt ordenat de principis ètics al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual que és com es defineix l’essència de la nostra entitat.

Tot acomplint amb els objectius definits al Pla Estratègic 2017-2020 de l’FVO, la Fundació no només treballa pel benestar de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies – per tenir un bon ambient laboral en les millors condicions materials i d’infrastructures per als seus professionals- sinó que també es compromet en realitzar la seva aportació en fer un món millor a través de la certificació en la norma SGE 21 de Forética.