Centre Especial de Treball

El Centre Especial de Treball desenvolupa serveis productius i activitats d’integració sociolaboral en diferents àmbits d’actuació.

Fa temps que col·laborem amb el món empresarial i oferim solucions d’externalització de serveis en diferents àmbits de negoci i adaptades a les vostres necessitats. Comptem mb una sòlida estructura, instal·lacions, magatzems, equipaments específics per a cadascuna de les activitats que s’hi desenvolupen i sobretot, un equip humà d’alt nivell per gestionar-ho.

Tots els serveis del CET compten amb el suport de l’Equip Multidisciplinar de Suport (EMS), un servei de suport especialitzat que s’adreça a les persones amb discapacitat que treballen, actuant per millorar la seva autonomia i la seva integració laboral i social promovent el seu benestar psíquic i qualitat de vida. D’altra banda, vetlla per a que l’adaptació laboral dels/les treballadors/es sigui òptima oferint a aquests el suport necessari que complementi les seves capacitats i hàbits laborals adequats.