Servei d’habitatge

El Servei d’Habitatge és una resposta eficaç per a les persones amb discapacitat intel·lectual, ateses als diferents serveis de l’àrea d’atenció diürna de l’FVO, que requereixen de suport intermitent o limitat per tenir una vida amb qualitat i que precisen d’una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure en la seva pròpia, com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa discapacitat, per manca de família o per no disposar de condicions socio-familiars i assistencials adequades o tanmateix, per elecció de la pròpia persona amb discapacitat intel·lectual amb la finalitat de satisfer les necessitats d’autonomia, independència i autorrealització.

En aquests moments el Servei està compost per habitatges diferenciats en funció al moment evolutiu de les persones, les seves necessitats i intensitats de suport i les seves preferències. Les vivendes integrades a l’entorn comunitari contribueixen a què les persones ateses tinguin més facilitats en accedir i utilitzar els serveis de la comunitat potenciant, així, la seva normalització i inclusió social.

Funciona el 365 dies de l’any, de 17h a 9h del mati els dies laborables i els festius, els caps de setmana i períodes de vacances resta obert les 24 hores del dia. L’horari de vistes s’estableix de mutu acord amb la família.

 

Metodologia

En aquest servei es pretén garantir la promoció de les potencialitats personals, la participació de les persones en les seves decisions, la disminució de les limitacions funcionals en base a suports centrats en la persona i preferentment en entorns naturals, la protecció i exercici dels drets, la promoció de l’autonomia i l’exercici de l’autodeterminació personal, la participació i la inclusió social i la protecció social.

Així com, millorar la qualitat de vida de les persones tenint en compte la seva totalitat: el moment evolutiu, la necessitat de suport i les seves preferències; i per tant, garantint:

 • Una construcció que possibiliti la privacitat i també la convivència.
 • Uns serveis de suports adequats a les necessitats de les persones que hi viuen.
 • Una organització del servei orientada a la planificació centrada en la persona a través de l’acompanyament en la vida quotidiana.

L’ajustament personal i social també és important entès com el conjunt d’activitats dirigides a la persona atesa que, amb la participació directa d’aquest, tenen per objecte una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l’entorn cívic. Sense descuidar l’oci i temps de lleure, les tasques i responsabilitats i el seguiment individual: portar a la pràctica els objectius específics de cada persona atesa.

 

Instal·lacions

El Servei d’Habitatge està constituït per llars-residència que donen servei a persones adultes amb discapacitat intel·lectual amb diferents necessitats de suport. Es disposa tan de llars assistencials on s’acullen a residents amb una tipologia de suport extens i/o generalitzat (intensa supervisió per part de l’educador/a), llars-residència que responen al programa de suport extens/limitat (periòdica supervisió per part de l’educador/a), així com de llars que atenen a persones amb necessitats de suport limitat i intermitent ( és a dir residents amb un alt grau d’autonomia per a la vida diària ).

Cada llar està formada per:
Espais comuns: sala estar, menjador, cuina, bugaderia infermeria, rebost.
Espais que preserven la intimitat de cada usuari: habitacions, banys amb les adaptacions pertinents.

Actualment es disposa de 5 Llar residència que es troben al centre de Granollers:

 • Llar Vallès: 8 persones ateses
  Carrer Roselló

 • Llar Font Verda (3 llars): 24 persones ateses
  Passeig de la Muntanya

 • Llar Jaume Gregori: 10 persones ateses
  Carrer Camprodon

 • Llar El Cinquantenari: 24 persones ateses
  Carrer de la Sardana
  Posada en funcionament al gener de 2016
 • Llar El Cinquantenari II: 22 persones ateses
  Carrer de la Sardana
  Posada en funcionament al setembre de 2019

I al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, al juny de 2010, es va obrir el centre:

 • Llar Jaume Anfruns i Janer: 22 persones ateses
  Carrer de la Font del gat

El servei de suport a la pròpia llar, situat a la ciutat de Granollers, amb dues Llar amb suport on hi conviuen 3 persones a cadascuna.

I el nou servei, el pis Aprenem el nou i innovador projecte pensat perquè persones amb disCapacitat puguin fer el procés d’aprenentatge, amb els suports necessaris, cap a una vida independent situat a Parets del Vallès.

Història

El Servei d’Habitatge es va crear l’any 1993 davant la necessitat de proporcionar una alternativa d’habitatge, per persones que no podien continuar vivint en la seva residència o nucli familiar d’origen, que patien l’absència d’aquest o que no disposaven d’una residència estable, entre d’altres raons, com ara donar resposta al dret legítim que qualsevol persona té d’escollir el lloc i l’estil de vida que consideri més adequat per tal d’aconseguir el màxim nivell de benestar propi.

El primer habitatge, la Llar Vallès al carrer Rosselló, es va adquirir a l’abril del 1992 mitjançant una subvenció de 10 milions de pessetes concedides per l’ICASS i un crèdit hipotecari de 4 milions per tal de completar el cost d’adquisició. Va obrir el gener del 1993 i actualment acull a 8 usuaris. Al febrer del 1997 es van obrir dues llars (dos pisos) de la Llar Font Verda, posteriorment, al març del 1998 es va obrir el tercer pis, aquesta llar es troba al Passeig de la Muntanya. I arriba la Llar amb més vessant assistencial, la Llar Jaume Gregori, en reconeixement a l’aportació econòmica que va fer realitat aquest projecte i per la tasca feta pel membre del Patronat en favor de les persones amb disCapacitat intel·lectual al llarg de més de 25 anys, que es va obrir a l’octubre del 2004.

El primer centre fora de la ciutat de Granollers ha estat la Llar Jaume Anfruns i Janer, situada a la urbanització de Can Sabater de Santa Eulàlia de Ronçana, i dóna servei des del juny de 2010 a 22 persones amb discapacitat intel·lectual. La Llar Jaume Anfruns i Janer ha estat possible gràcies a la donació dels terrenys per part del patró Jaume Anfruns i Janer i el projecte de construcció i equipament ha estat finançat íntegrament per la mateixa Fundació.

El darrer habitatge obert per l’FVO ha estat la Llar El Cinquantenari, al Carrer de la Sardana de la ciutat de Granollers amb una capacitat per atendre a 24 persones. La llar dóna servei des del gener de 2016 a 24 persones amb discapacitat intel·lectual. El projecte de construcció i equipament de la Llar ha estat finançat íntegrament per la mateixa Fundació.

Un altre servei que des de l’octubre del 2003 l’FVO va posar en marxa, és el Servei de suport en la pròpia llar, es tracta d’un pis on hi viuen tres persones amb un alt grau d’autonomia, treballadors del CET, que tenen el suport limitat d’un monitor 14 hores setmanals. A l’any 2022 també s’incorpora la Llar Pas a pas al servei de suport a la pròpia llar.