Neteja

El Servei de Neteja està format per un equip 22 persones, supervisat per professionals especialitzats.

Realitzem la neteja a nivell intern de tots els centres i serveis de la Fundació: Serveis centrals, Servei d’habitatge, Residència i els Restaurants.

Disposem d’un magatzem, on s’hi desen els productes correctament etiquetats i identificats; un vehicle per facilitar la mobilitat de l’equip i la maquinària i els utensilis necessaris per la neteja (màquines fregadores, aspiradors, etc.)