Serveis a persones

Al servei de la persona amb disCapacitat intel·lectual

La Fundació atén a la persona amb discapacitat intel·lectual al llarg de la seva etapa de vida adulta, amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida i vetllar perquè els seus drets com a persones siguin respectats, a través de dues àrees de serveis especialitzats: l’àrea d’atenció diürna i l’àrea d’acolliment residencial.

El nostre objectiu és atendre les diferents necessitats individuals que van apareixent segons l’evolució vital fomentant al mateix temps la inclusió social i l’autonomia personal.