Política de Xarxes Socials

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL utilitza xarxes socials que donen a conèixer la seva activitat i manté informades a totes les persones que puguin estar interessades.

Per aquest motiu, disposem d’aquesta política específica per xarxes socials que s’aplicarà als continguts, comentaris, dades recollides i proporcionades en les xarxes socials on tenim presència mitjançant el nostre perfil.

L’usuari també està sotmès a les polítiques i normes establertes per les pròpies xarxes socials, des d’on podrà configurar el seu perfil i la seva privacitat, segons cada xarxa social permeti.

En qualsevol cas, a la FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL sempre vetllarem perquè les xarxes socials on tinguem presència compleixin les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

En la present procedim a informar als usuaris de les nostres diferents xarxes socials (instagram, twitter, facebook y linkedin) respecte al tractament de dades que fem des d’aquesta Fundació.

Política de protecció de dades

El Responsable de tractament dels usuaris de les nostres xarxes socials:

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
NIF G60249737
Domicili: Carretera de Valldoriolf, s/n, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona)
E-mail: fundacio@fvo.cat
Telèfon: 93.860.02.40
Fax: 93.860.02.49

Finalitat del tractament:

Tractem les dades amb la finalitat de gestió administrativa dels usuaris de les nostres xarxes socials, si bé únicament tindrem accés a les dades del perfil públic dels usuaris que s’uneixen a les nostres pàgines o perfils oficials, així com a qualsevol dada que sigui possible compartir sota l’empara de les polítiques de les xarxes socials.

Legitimitat:

Tractem les dades en virtut del consentiment que ha donat al moment de clicar per fer-se seguidor nostre o incorporar un comentari o participar de qualsevol forma en què hagi quedat registrat el seu àlies o perfil públic dins del nostre espai en la plataforma de la xarxa social que correspongui.

Cessions:

No cedim les seves dades personals, però ha de tenir en compte que tothom que pugui accedir a la xarxa social podrà veure les dades del seu perfil públic i les que pugui donar a les seves publicacions al nostre espai a la xarxa social.

Transferència internacional de dades:

Atès que les xarxes socials (instagram, twitter, facebook y linkedin) estan ubicades o tenen processadors fora de l’Espai Econòmic Europeu, es produirà una transferència internacional de dades, si bé compleix la normativa en protecció de dades aplicable en tant els països destinataris del tractament és un dels declarats segurs, o bé existeixen els corresponents contractes amb clàusules tipus aprovades per la Comissió europea. En tot cas, pot dirigir-se a la xarxa social que correspongui, o bé a nosaltres i li proporcionarem més informació i/o documentació corresponent.

Origen de les dades:

En tot cas, les dades que apareguin al nostre espai de les diferents xarxes socials seran les que l’usuari mateix hagi publicat, o bé les que ens hagi autoritzat prèviament per publicar-les.
Per tant, totes les fotografies i arxius amb dades personals que publiquem al nostre espai a les diferents xarxes socials, corresponen a persones de les quals tenim les corresponents autoritzacions.

Conservació de dades:

Per part de la FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, les seves dades no les tractarem fora del nostre espai de la pròpia xarxa social, i en tot cas tenim implantades totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades dels usuaris. Es per això, no conservem dades dels usuaris una vegada han causat baixa del nostre espai a la xarxa social, excepte si ha publicat algun comentari, el qual el podrà eliminar manualment el propi usuari, o bé podrà sol·licitar-nos la supressió.

Drets:

En tot cas, sempre pot donar-se de baixa com a seguidor o eliminar les seves publicacions al nostre espai a la xarxa social corresponent, sense perjudici que també pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), oposició, limitació del tractament i a la portabilitat de les seves dades, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, mitjançant petició enviada a les nostres instal·lacions o al nostre e-mail.

Pot interposar una reclamació davant l’agència espanyola de protecció de dades.

Mantindrem actualitzada aquesta Política de Xarxes Socials, que podrem modificar en qualsevol moment i que estarà en tot cas a la seva disposició perquè la pugui consultar.

Si desitja més informació sobre com tractem les dades en general en la nostra entitat, consulti la nostra Política de Privacitat.

Normes d’ús de les Xarxes Socials

La FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL no es fa responsable dels continguts dels fòrums, blogs, comentaris, imatges i fotografies, audios, o en definitiva, de qualsevol contingut que tercers puguin haver publicat, ni de la seva veracitat.

Es prohibeix als usuaris que publiquin fotografies d’altres persones, i/o les etiquetin o publiquin la seva identitat, excepte si tenen la seva preceptiva autorització.

Cada usuari és responsable dels seus propis comentaris i de les dades que proporcionin als seus comentaris, murs, fòrums, blogs o al seu perfil. En cap cas la FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL es farà responsable de l’ ús indegut de les informacions a les quals un usuari tingui accés.

Els usuaris s’han de comportar amb educació, respecte i abstenir-se de fer comentaris que puguin ofendre’ n d’altres.

En cap cas l’usuari podrà incloure continguts de caràcter il·limitat, delictiu, racista, xenòfob, d’apologia del terrorisme o violació de drets humans, difamatori, pornogràfic, constitutiu d’engany o estafa als seus destinataris o que de qualsevol manera infringeixi lleis o normatives aplicables o resultin atemptatoris contra drets de la propietat de FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL o tercers.

Així mateix, es prohibeix la transmissió, difusió o comunicació de tercers dins de les nostres xarxes socials, comentaris, murs, fòrum, blogs, d’informacions, missatges, gràfics, arxiu de so i/o imatge, fotografies, programes i, en general, de qualsevol classe de material, dades, informacions o continguts que:

  • Suposin una difamació o vulneració dels drets dels altres usuaris, membres del fòrum, o de tercers, o provocar als altres que es comportin en aquest sentit.
  • Puguin assetjar, amenaçar o abusar de qualsevol forma d’altres usuaris o dels nostres treballadors, o de qualsevol altre tercer, mitjançant la nostra pàgina o perfil a les xarxes socials.
  • Incorporin continguts obscens o censurables o que puguin ferir la sensibilitat de qualsevol tercer.
  • S’utilitzin les dades dels usuaris per a finalitats comercials, publicitàries o il·limitades, o per a la transmissió de correus no desitjats, no sol·licitats, spam, cadenes o tècniques equivalents.
  • Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.
  • Infringeixin qualsevol altre dret, directament o indirectament.

En cas que l’usuari inclogui continguts amb algunes d’aquestes característiques, la FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL es reserva en tot cas i a la seva sola discreció el dret d’impedir, suspendre o restringir l’accés, bloquejar, retirar o suprimir en qualsevol moment aquests continguts, o inclús donar de baixa a algun usuari, sense que es derivi cap dret d’indemnització a l’usuari.

Si vostè té coneixement que un usuari està incomplint les normes de conducta especificades, o qualsevol norma legal, agrairem ens enviï un correu electrònic a fundacio@fvo.cat, indicant els fets i la identificació de l’usuari incomplidor, per tal que des de la FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL puguem adoptar les mesures que es considerin necessàries de forma immediata.