Equip multidisciplinari de suport

L’Equip Multidisciplinari de Suport (EMS) és un servei de suport especialitzat que s’adreça a les persones amb discapacitat intel·lectual que treballen, actuant per millorar la seva autonomia i la seva integració laboral i social amb l’objectiu de potenciar el seu benestar psíquic i qualitat de vida.

Col·labora i dóna suport al Centre Especial de Treball, assegurant que l’adaptació laboral dels treballadors sigui òptima oferint a aquests el suport necessari que complementi les seves capacitats i hàbits laborals adequats.

L’EMS, que treballa d’acord a un model bio-psico-social, està composat per un equip multidisciplinar integrat pel psicòleg, el treballador social i l’equip de monitors i monitors especialistes, que en coordinació amb el Cap de Recursos de la Fundació i amb altres serveis de la xarxa social i de salut, intervenen per garantir un suport individualitzat i integral a la persona.

Història

La posada en marxa de l’Equip Multidisciplinari de Suport (EMS), conseqüència directa del compromís de l’FVO amb la millora de la qualitat de vida i amb la normalització social de les persones amb discapacitat intel·lectual, va paral·lela a la creació i desenvolupament del Centre Especial de Treball a l’any 1992.

L’EMS representa el projecte d’intervenció social i personal, l’estratègia i la metodologia d’actuació mitjançant el qual el CET esdevé una empresa rehabilitadora, que ofereix uns suports i unes garanties en l’especial adaptació i cura dels treballadors amb discapacitat intel·lectual, fent possible la seva veritable integració laboral i, paral·lelament, la seva major integració i participació social.