Fi de les obres de la nova llar-residència a Granollers i compromís del Dept. de Benestar Social i Família

Les obres de construcció de la nova llar-residència ja s’han finalitzat i s’ha iniciat el seu corresponent equipament per tal que els primers usuaris/es puguin gaudir de les millors prestacions a la seva nova llar.
Cal recordar que la Vicepresidenta i Consellera de Benestar Social i Família. M. Hble. Sra. Neus Munté, es va comprometre davant del Patronat de l’FVO, la Direcció General així com amb tots els assistents a la “Festa de la Gran Família de la Fundació” celebrada el passat diumenge 28 de juny a concertar les places de la nova llar-residència de la Fundació a la ciutat de Granollers. En concret, el compromís del Dept. de Benestar Social i Família és concertar 12 places de la nova llar residència en aquest any 2015 i les 12 places restants a inicis de l’any 2016. La previsió és que es realitzi la signatura de la concertació al proper mes d’octubre. És una gran notícia!
Actualment, s’estan realitzant tots els tràmits i gestions administratives finals tant a nivell municipal com amb el Dept. de Benestar Social i Família per a poder registrar la nova llar com a recurs de serveis socials.

Modificació Puntual i Pla de Reordenació Urbanística dels terrenys propietat FVO

Sobre l’expedient del Pla Especial Urbanístic dels terrenys, segons la informació facilitada per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’expedient sobre la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de La Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, i el Pla especial urbanístic en un àmbit de sòl no urbanitzable, situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental ja estan aprovats. En aquests terrenys, la Fundació té previst realitzar-hi diversos projectes de futur d’especial importància per a les persones que atenem. En concret, es tracta de la construcció d’un Centre de Rehabilitació Funcional i una Residència i Centre de Dia.

La Fundació també ha rebut la comunicació al respecte per part de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i, per tant, es finalitza el procés de l’expedient de manera definitiva.

http://www.dincat.cat/ca/dincat-promou-la-presentació-de-queixes-pel-dret-de-vot-al-s%C3%ADndic-de-greuges_220993

Dincat promou la presentació de queixes pel dret de vot al Síndic de Greuges

Síndic de Greuges i dret de vot

Lectura fàcil

  • La federació ha elaborat un document en lectura fàcil que explica com fer-ho.
  • Aquesta iniciativa sorgeix a partir de la reunió de Dincat amb el síndic Rafael Ribó.

Dins la campanya de defensa del dret de vot i de participació política, Dincat insta a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, i a les seves famílies, a presentar queixes sobre la vulneració d’aquest dret al Síndic de Greuges de Catalunya.
Els motius pels quals es poden posar queixes són per:
– Casos de persones que s’han vist privades del dret a votar per una sentència judicial que modifica la seva capacitat d’obrar (incapacitació).
– Casos de persones que no han disposat dels suports necessaris i adaptacions raonables per exercir el seu dret.
– Casos de persones que han patit qualsevol tipus de vulneració motivada per una discriminació pel fet de tenir una discapacitat.
Les queixes serviran per conèixer millor les situacions de discriminació i per reforçar l’actuació d’ofici que el Síndic de Greuges ja té en marxa. Per facilitar-ne la presentació, la federació ha elaborat un document en lectura fàcil que concreta quins passos s’han de seguir (veure’l més avall). Com són queixes individuals, no es proposa un format concret sinó que s’encoratja a les persones i les famílies a explicar el seu cas.
Fa 3 setmanes, Dincat es va reunir amb el Síndic de Greuges per abordar aquesta problemàtica. De la trobada, va sorgir aquesta col·laboració mútua. A banda de la reunió amb el síndic, la campanya ha comptat amb altres accions com l’edició d’una guia que reivindica la participació política i reunions amb diversos agents polítics i judicials.
Més informació o aclariments a jendara@dincat.cat o al 93 490 16 88

http://www.dincat.cat/ca/dincat-promou-la-presentació-de-queixes-pel-dret-de-vot-al-s%C3%ADndic-de-greuges_220993