Imatge per

El Servei de Formació ja té atorgat el projecte SIOAS per aquest curs

17 de gener de 2023

El Servei de Formació i Inserció Laboral de la Fundació ha renovat el projecte SIOAS, STC012/22/000055, es tracta de les Subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS) del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat i cofinançat per la Unió Europea.

El curs 2021-22, el projecte SIOAS va aconseguir uns grans resultats!

✅ Persones ateses: 46
✅ Persones ateses en seguiment laboral: 20. Els seus contractes s’han pogut mantenir i passar a indefinits
✅ Persones ateses en formació laboral: 26. D’aquestes hi ha hagut 14 contractacions a l’empresa ordinària, 5 contractacions en entorn laboral protegit i 7 convenis de pràctiques formatives