Imatge per

L’Ajuntament de La Roca sol·licita la Creu de Sant Jordi per l’FVO en motiu dels seus 50 anys

1 de febrer de 2015

El Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès del 27 de novembre va aprovar per unanimitat sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’atorgament de la Creu de Sant Jordi 2015 a la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO), al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual.

La Fundació Privada Vallés Oriental (FVO) és una entitat sense ànim de lucre que atén persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de Catalunya, amb la finalitat de potenciar el seu benestar i el de les seves famílies. Els orígens de la nostra Fundació es remunten a l’any 1965, quan un grup de pares i mares, preocupats per la qualitat de vida i el futur dels seus fills amb discapacitat intel·lectual, van decidir constituir a Granollers a l’Associació Patronat Comarcal de Pares de persones amb Disminució Psíquica, amb la finalitat de fomentar l’assistència, recuperació i ensenyament dels seus fills i filles.

L’any 2015 la Fundació celebrarà els 50 anys del seu naixement històric, 50 anys del projecte social d’uns pares i mares, d’una contribució constant i abnegada per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, així com 50 anys defensant els seus drets i vetllant per la integració plena d’aquestes persones en tots els seus àmbits socials, laborals i educatius.

Tothom que vulgui afegir-se a la sol·licitud, pot donar suport a la candidatura en forma de cartes, a títol personal o de les vostres entitats o empreses, en aquest últim cas hi podeu posar el logotip. Us adjuntem dos model de carta de suport, però si ho desitgeu en podeu fer un altre o personalitzar allò que considereu oportú.

Aquells que vulgueu donar-hi suport, us preguem que ens feu arribar les cartes de suport* abans del 23 de febrer a:

Per correu electrònic a fundacio@fvo.cat

Per correu postal a:
Fundació Privada Vallès Oriental (FVO)
Ctra. Valldoriolf, s.n.
08430 La Roca del Vallès

Moltes gràcies per endavant per compartir la il·lusió d’aquest 50 anys de projecte social, 50 anys sumant junts!

*De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer “Contactes”, del que és responsable FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS, i autoritza al seu tractament amb la finalitat de gestió de les dades dels contactes de la Fundació. Les seves dades seran cedides al Dept. de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal de formar part de l’expedient per a la proposta de la concessió de la Creu de Sant Jordi a l’FVO. No es realitzarà cap altra cessió de dades a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant petició escrita a FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS, carretera de Valldoriolf s/n, 08430 La Roca del Vallès.

Acord Ple Ajuntament de La Roca del Vallès sol·licitant la Creu de Sant Jordi per l’FVO