Imatge per

La Fundació renova la Junta de Patronat

3 d'abril de 2017

La Fundació Privada Vallès Oriental, al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual, renova els càrrecs i composició de la Junta de Patronat de l’entitat. En concret, a la reunió de la Junta del Patronat, celebrada el passat dijous 22 de desembre, i d’acord al què estableix l’article 14è dels Estatuts de la Fundació “Renovació dels càrrecs del Patronat” que defineix que la duració dels càrrecs de President, Vice-president, Secretari i Tresorer del Patronat serà de quatre anys, si bé poden ser reelegits, en acord per unanimitat es van renovar els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer per a quatre anys:

President: Sr. Esteve Marquès
Vicepresident: Sr. Jaume Anfruns
Secretari: Sr. Esteve Clopés
Tresorer: Sr. José Luís Criado

El Sr. Esteve Marqués, President de l’FVO, destaca dels seus més de quinze anys a la Presidència de l’entitat “hi ha molts moments i objectius importants al llarg d’aquests anys i es fa difícil trobar un millor que l’altre, si bé, voldria destacar l’any 2015 en que vàrem celebrar els 50 anys, amb l’atorgament de la Creu de Sant Jordi i molt especialment l’acte de cloenda que va ésser inoblidable i molt emotiu”. Per als propers quatre anys, el Sr. Marqués exposa que s’ha fixat com a objectiu “consolidar tot el que tenim, acabar la segona fase de la llar residència “El Cinquantenari” i veure inaugurat i en ple funcionament el Centre de Rehabilitació Funcional i també deixar la Fundació com a referència assistencial, social, patrimonial i econòmica envejable”.

A la mateixa reunió, el Sr. Vicens Vacca i al Sr. Jaume Gregori van decidir, per motius personals, passar a formar part del Consell Consultiu del Patronat. El Ple del Patronat els va retre un sentit homenatge per la seva tasca i dedicació des de l’inici de la constitució de l’Associació Comarcal de Pares i Mares de Persones amb Discapacitat Psíquica fins a l’actual Fundació i com a impulsors del projecte fundacional.

Finalment, a l’esmentada reunió, de conformitat amb el què estableix l’article 12è de “Composició i requisits” dels Estatuts de la Fundació, el Ple del Patronat va procedir a nomenar com a nous membres del Patronat de la Fundació al Sr. Josep Marqués i a la Sra. Pepita Maymó per tal de cobrir les dues places vacants. El Sr. Josep Marqués és nascut a Granollers, economista de professió és una persona molt compromesa amb diferents causes socials, molt especialment, amb la Creu Roja de Granollers i de Catalunya i ara també amb el projecte social de la Fundació de millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. La Sra. Pepita Maymó és nascuda a Vilanova del Vallès, exitosa empresària, administradora de la seva empresa familiar Ballestas JJM, S.A. i persona molt compromesa amb diferents causes socials i, molt especialment, amb el projecte social de la Fundació de millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies de la qual formava part del Consell Consultiu del Patronat des de l’any 2011.

IMG_7196OkMaymó2
Sr. Marqués i Sra. Maymó, nous membres de la Junta de Patronat de la Fundació

D’aquesta manera, la composició actual de la Junta de Patronat és la següent:

President:
Sr. Esteve Marquès i Vila
Vicepresident:
Sr. Jaume Anfruns i Font
Secretari:
Sr. Esteve Clopés i Fosch
Tresorer:
Sr. José Luís Criado i Barragán

Vocals:

Sr. Ramon Daví i Navarro
Sra. Carmen Oña i Vila
Sra. Pepita Soler i Gramage
Sr. Josep Mª Lloreda i Piña
Sr. Josep Marques Baró
Sra. Pepita Maymó Cirera