Imatge per

Visita de col·laboració a la Fundació Privada Vallès Oriental, organització adherida als acords voluntaris

21 de novembre de 2018

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) va visitar les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental el 9 d’octubre de 2018, en el marc del Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH.

L’objectiu d’aquestes visites és establir un canal de comunicació directe entre l’organització i l’OCCC per tal de plantejar dubtes, identificar millores i compartir experiències en la reducció d’emissions de GEH i, alhora, verificar in situ les dades autodeclarades tant de l’inventari com de les mesures implementades.

La Fundació Privada Vallès Oriental és una entitat social sense ànim de lucre que té com a objectiu principal l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de Catalunya, potenciant la seva qualitat de vida i vetllant perquè el seus drets com  a persones siguin respectats. Es troba adherida des de l’any 2015 al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. En l’inventari d’emissions inclou tots els centres i serveis de la Fundació:les oficines dels Serveis Centrals, el Centre Ocupacional, el Centre Especial de Treball, la Residència i el Centre de Dia, i el Servei d’Habitatge.

Les emissions autodeclarades a l’inventari corresponen a les emissions d’abast 1 vinculades al consum de gas natural i gasoil de les instal·lacions, i el consum de gasolina i diesel dels vehicles de la flota pròpia. Les emissions de l’abast 2 són degudes al consum elèctric i les emissions de l’abast 3 es corresponen a les emissions vinculades al tractament de l’aigua consumida i al tractament de residus generats per l’activitat de l’organització.

Les emissions declarades a l’inventari de la Fundació Privada Vallès Oriental en el marc dels acords voluntaris al 2017 s’han reduït un 4% respecte a les emissions declarades al 2016 degut a la substitució de les calderes de gasoil per unes noves de gas natural i al canvi de comercialitzadores elèctriques 100% renovables.

Durant la visita s’ha pogut comprovar la implementació de les mesures de reducció d’emissions que fins al moment la Fundació ha posat en marxa en el marc del Programa dels acords voluntaris. Les mesures més significatives són:

  • Substitució en alguns despatxos de les plaques opaques del sostre per plaques transparents per permetre l’entrada de més llum natural, donant més claror als espais i reduint així el consum elèctric
  • Substitució de la lluminària de l’entrada de la llar Font Verda (substitució de bombetes normals per 6 aplics de leds)
  • Canvi de comercialitzadora d’electricitat convencional per una comercialitzadora verda d’energia 100% renovable
  • Substitució de fluorescents i bombetes existents per dispositius de baix consum a la Llar Jaume Anfruns
  • Substitució de fluorescents i bombetes existents per dispositius de baix consum a l’Àrea d’Atenció Diürna (Centre Especial de Treball, CO i Serveis Centrals)
  • Millorar el comportament ambiental suprimint el consum de gasoil mitjançant la substitució de la caldera per una de gas natural

Cal agrair a l’organització i en especial Joan Carod, cap de manteniment i obres, i  Pilar Canton, tècnica de qualitat de la Fundació, per la seva col·laboració. La visita ha estat molt enriquidora per al desenvolupament de la nostra feina, atès que ens ha permès conèixer de primera mà les instal·lacions de la Fundació i els detalls de les mesures implementades. A més, hem pogut interactuar directament amb les persones de l’organització i conèixer les seves opinions per millorar el Programa.

Font: https://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Visita-FVO