Imatge per

Actualització del Pla de contingència a la Fundació

1 d'abril de 2020

SEGON COMUNICAT OFICIAL · CORONAVIRUS – COVID-19

Davant la situació extraordinària i seguint les indicacions de les Autoritats Sanitàries a causa del Coronavirus COVID-19, des de la Fundació Privada Vallès Oriental s’ha actuat amb el següent pla de contingència:

  1. S’han redefinit els protocols de neteja i higiene i s’han augmentat les compres de material de seguretat i higiene per a tots els centres i serveis de la Fundació.
  2. S’han limitat les visites de professionals externs a només les imprescindibles per al manteniment dels centres i serveis.
  3. S’ha iniciat la fórmula de teletreball per a professionals que la naturalesa de la seva feina ho permet, s’han adaptat els criteris de conciliació familiar segons les particularitats de cada cas, sobre tot en el cas de fills i filles menors d’edat i persones dependents a càrrec, i s’han definit equips de treball mínims per garantir l’atenció de les persones als serveis operatius.
  4. En alguns serveis s’han reestructurat els torns de treball per tal que els professionals puguin gaudir dels màxim períodes de descans entre jornades de treball.
  5. Seguint les indicacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el divendres 13 de març es va tancar el servei de Centre Ocupacional i el Centre d’Atenció Especialitzada. Els professionals dels dos serveis es continuen coordinant amb els serveis socials de referència per atendre a les persones ateses i les famílies que tenen més necessitat de suports al domicili familiar.
  6. La Residència i les Llars són serveis totalment operatius ja que són essencials: Des de la Fundació es treballa intensament, també amb el suport de l’entorn més proper, per a disposar dels Equips de Protecció Individual que són recomanables en cada cas i s’han extremat les mesures d’higiene i prevenció.
  7. Les persones ateses a la Residència i a les Llars de la Fundació restaran al centre, no es realitzarà cap activitat a l’exterior (amb l’única excepció de sortides mèdiques).
  8. El Centre Especial de Treball es mantindrà operatiu amb l’equip de professionals imprescindible per atendre els serveis essencials de neteja i bugaderia a la Residència i de neteja a les Llars, així com els serveis mínims de neteja de zones enjardinades requerits per alguns ajuntaments. Tot l’equip de peons i peones amb discapacitat, excepte els que formen part dels serveis essencials, resten a domicili per a realitzar el confinament.

La prioritat de la Fundació és protegir les persones més vulnerables a nivell de salut, i per aquest motiu continuem molt alerta a l’evolució de la crisi pandèmica.

Finalment, volem tornar a fer un gran reconeixement a l’equip de professionals de la Fundació que en aquests dies complexos demostren més que mai la seva entrega i professionalitat cap a les persones amb discapacitat que atenem.