El TSJC anul·la les subvencions a les persones amb discapacitat

La Generalitat disposa de temps fins a finals de mes per aplicar una resolució que anul·la diversos preceptes de les bases de les convocatòries de 2014 i 2015

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit anul·lar varis dels preceptes de les bases de la convocatòria d’ajudes per a persones amb discapacitat dels anys 2014 i 2015 de la Generalitat. Després d’aquesta resolució està la denúncia de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (Fetec), una patronal sectorial que reivindicava que el Govern traslladés tal quin venia marcat de l’Estat el suport econòmic a aquest col·lectiu.

La demanda judicial es va interposar contra els requisits per percebre el salari mínim Interprofessional (SMI) de 2014 i les subvencions a les Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP) de 2015, quan Neus Munté ocupava la conselleria de Benestar Social i Família. De forma concreta, contra les clàusules que marcaven que es distribuiria les ajudes i les aportacions màximes sobre la base de la plantilla de l’1 de gener de 2011. Els discapacitats que haguessin entrat en un centre de treball després d’aquesta data es quedaven al marge del programa.

Execució fins a finals de juliol
El TSJC considera que aquests preceptes són il·lògics i no estan justificats, tal com indica el lletrat de l’organització, Marc Vilar de Col·lectiu Ronda, en un document de resum de la sentència. Manté la resta dels requisits del programa esmenat, però obliga a l’actual conseller de Treball, Assumptes Socials i Família, Chakir el Homrani, a redefinir la distribució d’ajudes sobre la base dels continguts anul·lats.
Disposa de temps fins a finals de juliol. La sala no entra ni a determinar la suficiència del pressupost destinat a la subvenció ni defineix quin hauria de ser el contingut de les bases anul·lades. Aquestes són decisions polítiques que haurà de prendre el Govern de Quim Torra.

Continuar el litigi
Fuentes de Fetec asseguren que les organitzacions que representen estaran molt atentes als passos que es donin en aquest sentit. Cal tenir en compte que les empreses que treballen amb col·lectius de discapacitats encara sofreixen les conseqüències de la crisi.
En aquest moment se’ls va tancar l’aixeta de les aportacions públiques i es van deixar d’abonar subvencions ja compromeses. Fet que va portar a una situació econòmica molt delicada per a algunes companyies que tracten amb col·lectius desfavorits i de difícil ocupabilitat sense suports públics, tant per la via de les ajudes com per la fiscalitat avantatjosa.
De fet, si la Generalitat no reestructura el repartiment del SMI i d’USAP de 2014 i 2015, els afectats a títol individual estan disposats a continuar amb el litigi. En aquest cas, amb la reclamació dels imports no rebuts.

Altres denúncies
La sentència sobre les subvencions del SMI i l’USAP d’aquest estiu no són les úniques que té pendents de resoldre el TSJC que afecten al mateix col·lectiu. Fetec també va litigar contra les ajudes que va atorgar la successora de Munté en el càrrec, Dolors Bassa. En un recurs que es va presentar el gener passat, va assegurar que les quantitats que s’havien mobilitzat en 2017 no complien amb la directriu estatal de cobrir el 50% del SMI que perceben les persones amb discapacitat emprades.
També s’aplicaran en l’exercici en curs per la pròrroga pressupostària, qüestió que ha propiciat el rebuig de part del sector. S’espera al fet que l’Alt Tribunal català dicti sentència sobre aquest programa.
Encara que els propis portaveus de l’organització reconeixen que no es donarà de forma imminent.

https://cronicaglobal.elespanol.com/business/tsjc-anula-subvenciones-personas-con-discapacidad-2014-2015_153737_102.html

El CERMI aplaude la sentencia del constitucional que declara discriminatoria la limitación de servicios sociales a personas con discapacidad por motivos de edad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha saludado la sentencia de la sala segunda del Tribunal Constitucional del pasado día 22 de enero, dada a conocer hoy, que declara nula por vulneración de derechos fundamentales la práctica de la Comunidad de Madrid de excluir del acceso a determinadas prestaciones sociales a personas con discapacidad por motivos de edad.

 

La sentencia, dictada como consecuencia de un recurso de amparo de una persona con discapacidad, establece que la práctica del Gobierno regional madrileño de negar la prestación social de residencia especializada para personas con discapacidad “mental” a una persona en esta situación, por superar la edad establecida en la normativa autonómica para acceder a este recurso (que es de 60 años), es doblemente discriminatoria, por violar el derecho fundamental a la igualdad, tanto por motivos de edad como por de discapacidad.

 

En su resolución, el tribunal de garantías constitucionales deja sentada claramente la doctrina de que las limitaciones o restricciones basadas en la edad para poder resultar beneficiario de una prestación social son discriminatorias, pues a la persona se le deniega el disfrutar del recurso social más adecuado a sus circunstancias -una residencia especializada para discapacidad mental- por una mera cuestión cronológica, derivándola a una residencia genérica de personas mayores, que carece de la especialización necesaria y en la que no existen los apoyos apropiados para la persona con esa concreta discapacidad.

 

La sentencia invoca reiteradamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como norma directamente aplicable a la hora de abordar las discriminaciones por motivos de discapacidad, y amplía y refuerza la jurisprudencia constitucional sobre la protección de la discapacidad y la edad en las contravenciones del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución.

 

El CERMI espera que esta terminante sentencia lleve a la Comunidad de Madrid y al resto de  Comunidades Autónomas que mantienen regulaciones limitativas de servicios sociales por razón de edad, a revisar con urgencia sus normativas y a acompasarlas con los tratados internacionales ratificados por España -en especial, el de la discapacidad de Naciones Unidas de 2006- y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Les persones amb discapacitat intel·lectual demanen el vot als partits polítics

• En motiu de les properes eleccions del 21 de desembre, l’Observatori de Drets de Dincat ha organitzat una taula rodona amb els diferents partits polítics.
• L’objectiu d’aquest acte ha estat el d’apropar la informació a les persones amb discapacitat intel·lectual perquè puguin participar a la vida política.
• L’acte s’ha dut a terme a La Sala Cuina de l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona.

Aquest dijous 14 de desembre la Sala Cuina de l’Espai Francesca Bonnemaison s’ha tenyit de diferents colors. I és que l’espai, ha acollit una taula rodona entre diversos partits polítics i les persones de l’Observatori de Drets de Dincat. L’Observatori de Drets de Dincat el formen un grup de persones amb discapacitat intel·lectual que treballen per tal que els drets s’exerceixin i es respectin.
Per tal de poder participar a la vida política, les persones amb discapacitat intel·lectual han d’entendre i conèixer els temes que els hi preocupen. L’objectiu d’aquesta taula per tant, ha estat la de garantir que totes les persones disposen de la informació necessària per participar a la vida política.
L’acte ha estat introduït per Xavier Borràs, membre de la Junta Directiva de Dincat Federació i representant del Consell de Participació de Persones amb discapacitat intel·lectual i membre de l’Observatori de Drets de Dincat. “Ara que s’acosten les eleccions autonòmiques a Catalunya volem explicar les exclusions amb les que ens trobem respecte al dret a la participació en la vida política, el dret a votar i les modificacions de capacitat”.
I és que l’any 2008 Espanya va signar la Convenció Internacional de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. Des de llavors l’Estat i les diferents Comunitats Autònomes estan obligats a respectar i fer que els drets de la Convenció es compleixin. “Les persones discriminades per la nostra diversitat funcional demanem una inclusió social plena, real i efectiva; sentir-nos dintre de la societat i no ser ciutadans i ciutadanes de segona. Per tenir això, entre altres coses, necessitem: accedir a una vida independent, a l’educació, al treball digne, a la salut. Necessitem participar en la vida política, votar, tenir els mateixos drets que la resta de gent i rebre els suports més adients si els necessitem. És evident que, en tot això han de participar l’Estat i les Comunitats Autònomes”, ha afegit Xavier Borràs.
Desprès de la intervenció del Xavier, s’ha donat pas al torn de preguntes elaborades pels membres de l’Observatori de Drets de Dincat i dirigida als diferents representants polítics presents a la taula rodona: Raul Moreno del Partit Socialista de Catalunya, Mónica Parés del Partit Popular, Noemí de la Calle de Ciutadans, Emilio Rojo de Catalunya en Comú – Podem i Isabel Ferrer de Junts per Catalunya.
El primer bloc de preguntes ha estat encapçalada per la participació i l’accessibilitat cognitiva, en el qual Xavier Orno, membre de l’Observatori de Drets ha formulat als representants les següents preguntes: Què esteu fent per tal que el vostre programa electoral sigui més fàcil d’entendre? Què penseu fer per tal de millorar l’accessibilitat cognitiva? Raul Moreno, ha dit que hi ha lleis molt bones d’accessibilitat però que no es compleixen, per tant, s’ha d’incrementar la dotació pressupostària. Per la seva banda, Emilio Rojo, ha assumit que no han fet el programa adaptat i, ha emfatitzat que cal anar desmuntant les barreres que hi ha dins de la societat i destruir les causes”. Isabel Ferrer ha reconegut que, per manca de temps, no han adaptat el seu programa electoral en lectura fàcil per. “És una assignatura pendent”, ha afirmat. Noemí de la Calle ha afegit: “Creiem que no hi ha res més accessible que el contacte amb les persones”. És per això, que han posat una carpa a Plaça Universitat, per tal de poder parlar cara a cara amb les persones.
El segon bloc, sobre habitatge i vida independent, ha estat conduit per Dolors Torrents, membre de l’Observatori de Drets. Les qüestions que ha posat han estat: Quina és la vostra proposta per a que les persones visquin i tinguin serveis a la comunitat (no en institucions)? Fareu alguna cosa per facilitar que les persones puguin accedir a un habitatge social? Fareu alguna cosa per a que el sistema de copagament sigui més just? La representant del Partit Popular, ha expressat el seu compromís en treballar per millorar la llei de dependència. Noemí de la Calle, ha dit que cal reduir el copagament perquè sigui més just i equitatiu i que l’habitatge social no és suficient. “El parc social d’habitatge a Catalunya és del 2%, mentre que a Europa és del 15%. La Generalitat s’ha de posar les piles”. La representant de Junts per Catalunya ha dit que “el cost d’habitatge ha de ser social i s’ha de pagar en funció dels ingressos”. Ha afegit que les places residencials són insuficients. Pels comuns, l’habitatge és una prioritat i assumeixen el compromís de treballar en aquesta línia.
Per altres compromisos polítics, el representant del Partit Socialista de Catalunya, Raul Moreno s’ha escusat per haver de marxar.
Jose Manuel Gazulla, membre de l’Observatori de Drets, ha dirigit el tercer bloc, sobre el treball, format per les següents preguntes: Què fareu per a que les persones amb discapacitat tinguem les mateixes condicions laborals i els mateixos sous que les persones que no tenen una discapacitat? Què fareu per a que les empreses contractin les persones amb discapacitat que la llei diu que ha de contractar? Què fareu per a que les persones amb discapacitat puguem treballar a les empreses ordinàries amb els suports que necessitem? Els CETs són necessaris com a primer pas per entrar en l’empresa ordinària, el problema és que han acabat sent un recurs finalista”, ha dit la representant de Ciutadans. Isabel Ferrer ha estat contundent en afirmar que el Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha de cobrir les necessitats bàsiques. “Amb el SMI actual no es pot viure”. El candidat de Catalunya en Comú – Podem, Emilio Rojo, ha afegit que els CETs han de ser un espai per proporcionar competències, i que no es pot permetre que per una mateixa feina els treballadors dels CETs cobrin menys que en una empresa ordinària. Tots els partits polítics han coincidit en que cal prendre mesures perquè les empreses ordinàries compleixin la quota que marca la llei en relació a la contractació de persones amb discapacitat.
Finalment, Núria Fonoll, membre de l’Observatori de Drets, ha dirigit el quart bloc, sobre l’educació, que ha comprès les següents preguntes: Esteu a favor de l’escola inclusiva? Com creieu que ha de ser l’escola inclusiva? La representant del PP, Mónica Parés, ha afirmat que el seu partit està a favor de l’escola inclusiva, però que la família, que és qui coneix a la persona, ha de ser qui ha d’escollir el tipus d’educació per als seus fills i filles. Emilio Rojo, ha estat contundent “Apostem el 100% per l’educació en la diversitat”. Per la seva banda, Noemí de la Calle, ha exposat que per tal que l’educació sigui inclusiva cal augmentar el professorat de suport. Finalment, Isabel Ferrer ha dit: “Estem absolutament d’acord amb l’escola inclusiva i per una inclusió social per a totes les persones”.
L’acte ha finalitzat amb un espai per tal que els partits polítics presentin el seu programa electoral i “demanin el vot” als i les assistents.

Més informació a: http://www.dincat.cat/ca/les-persones-amb-discapacitat-intel-lectual-demanen-el-vot-als-partits-pol%C3%ADtics_253949

3 de desembre: Pels drets humans de les persones amb discapacitat

La Fundació se suma a l’acte de reivindicació del Dia Internacional de les persones amb discapacitat d’aquest diumenge 3 de desembre. I amb aquest objectiu s’adhereix també al Manifest del Comiotè Català de Representants de persones amb discapacitat (COCARMI).

Manifest COCARMI

L’FVO se suma a la campanya #TuIJoElsMateixosDrets del Dia Internacional de les persones amb disCAPACITAT

dretsCartell

La Fundació Privada Vallès Oriental se suma a la campanya #TuIJoElsMateixosDrets organitzada per DINCAT Federació en motiu del Dia Internacional de les persones amb discapacitat, el 3 de desembre, per tal de visualitzar i reivindicar els drets de les persones amb disCAPACITAT intel·lectual.

Manifest 3 de desembre 2017

L’Organització de les Nacions Unides va aprovar una llei l’any 2006.
Aquesta llei es diu Convenció sobre els Drets
de les Persones amb Discapacitat,
i recorda que les persones amb discapacitat
tenim els mateixos drets que qualsevol persona.
Aquests són alguns dels nostres drets.
Tenim dret a rebre suports
per tenir les mateixes oportunitats
que qualsevol altra persona.
Tenim dret a triar on volem viure i amb qui,
i a tenir els suports que necessitem.
Tenim dret a treballar i a escollir la nostra feina,
i a tenir les mateixes condicions que qualsevol altre treballador.
Tenim dret a rebre informació clara,
a moure’ns i poder anar a tot arreu, sense barreres.
Tenim dret a anar al metge i als serveis de salut,
i que estiguin adaptats a les nostres necessitats.
Tenim dret a decidir sobre les qüestions
que afecten la nostra vida,
amb els suports necessaris.
Tenim dret a rebre una educació inclusiva
amb la resta d’estudiants,
que respecti les nostres necessitats i ritme per aprendre,
i a formar-nos durant tota la vida.
Tenim dret a viure sense por,
i que ningú s’aprofiti o abusi de nosaltres.
L’abús pot ser físic, psicològic, sexual o econòmic.
Tenim dret a ser part activa de la societat,
a donar la nostra opinió i que es respecti,
i que es valorin les nostres aportacions.
Tenim dret a triar els amics i amigues,
a tenir parella i a decidir la relació que tots dos volem.
Tenim dret a viure la sexualitat com vulguem.
Tenim dret a triar què ens agrada fer en el nostre temps lliure,
i a escollir amb qui volem passar-nos-ho bé.
Tenim dret a què ningú miri el nostre cos nu,
ens faci fotos o ens toqui, sense el nostre permís.
Tenim dret a què ningú miri o toqui les nostres coses,
si no volem.
Tenim dret a què no expliquin coses de la nostra vida,
sense el nostre consentiment.
La llei reconeix els nostres drets.
Ara cal que la societat els respecti,
que l’administració els defensi,
i que nosaltres els fem valdre!

Els diners de butxaca per a les persones amb discapacitat es faran efectius al fbrer

Així ho ha anunciat la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies després d’una reunió amb les principals entitats del sector

“Els increments dels anomenats diners de butxaca per a persones amb discapacitat es faran efectius a partir de febrer“. Així ho ha explicat la consellera Dolors Bassa després de la reunió que ha mantingut aquest dimecres amb les entitats Dincat, Ecom i Fepccat per parlar sobre els impactes que l’aplicació de l’Ordre BSF/130/2014 “de copagament”, és a dir, els diners que li queden a una persona amb discapacitat després de pagar un servei d’habitatge.

La consellera ha dit que l’objectiu és “garantir l’autonomia personal, ja que es va detectar que hi havia determinats col·lectius de persones amb discapacitat que amb els diners que els quedava per a despeses personals no podien desenvolupar la seva autonomia personal”. La modificació que preveu els increments s’aplicarà de forma retroactiva i serà vàlida des de l’1 de gener. Els diners dels quals disposaran les persones amb diversitat funcional per fer front a les despeses bàsiques són les següents:

Residència persones amb discapacitat física: de 199 a 398€
Residència persones amb discapacitat intel·lectual (suport extens i extens amb trastorn de conducta): de 132 a 298€
Residència persones amb discapacitat intel·lectual (suport generalitzat): de 132 a 331€
Llar residència persones amb discapacitat intel·lectual: de 331 a 398€

La consellera d’Afers Socials també ha explicat la modificació anirà acompanyada d’un pressupost per ajudes PUA (Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat) i de places residencials arreu del territori. A més, que el seu departament té la intenció de presentar les base de la Llei Catalana de Promoció de l’Autonomia Personal durant el primer trimestre de l’any. El text té com a objectius garantir la dignitat de la persona, el principi d’autonomia, l’atenció centrada en les persones i el principi de coresponsabilitat, enter altres preceptes.

Un acord “agredolç”, segons les entitats

Les entitats han valorat positivament el que han qualificat com a “una primera millora” en el copagament, després de dos anys de negociació. Tot i això han lamentat la “lentitud” en l’aplicació dels acords als quals van arribar el mes de maig de 2016 i han demanat “major celeritat” per abordar aspectes que encara tenen pendents de debatre sobre la mateixa qüestió. Les entitats s’han mostrat crítiques en què en el càlcul del copagament s’hi inclogui el patrimoni de la persona, per la qual cosa la consellera ja ha avançat que crearà un grup de treball conjunt per abordar la qüestió. Segons la presidenta de Dincat, Rosa Cadenas, el fet de tenir un patrimoni no es tradueix en un “ingrés econòmic per la persona que li ajuda a pagar el seu habitatge”.

Cadenas ha reivindicat que les persones amb discapacitat “han de poder viure amb una mica més de qualitat” però de moment aquesta primera modificació només atén a les persones més perjudicades: “Estem negociant per aquest 2017 que la millora sigui més genèrica, que no es contempli el patrimoni de la persona i que l’administració es faci càrrec de les despeses de transport i menjador d’aquest col·lectiu“, ja que “no és cap luxe per la persona, sinó una necessitat”.

La presidenta de Dincat ha celebrat també que el govern hagi “convidat a les entitats a ser part activa de la creació de la nova Llei Catalana de Promoció de l’Autonomia Personal” que, segons Dincat, “s’ha de basar en l’autonomia personal, ha de promoure la independència i ha de contemplar la individualitat de la persones” per defugir de les errades de l’anterior llei, que “no s’adapta a les necessitats reals”. De moment, però, Cadenas ha assegurat que “està en fase molt embrionària”.

http://www.social.cat/noticia/6451/els-diners-de-butxaca-per-a-les-persones-amb-discapacitat-es-faran-efectius-al-febrer

“Els drets de les persones amb discapacitat és responsabilitat de tots i totes”

Aquest 13 de desembre se celebra el desè aniversari de la Convenció de l’ONU que reconeix els drets de les persones amb discapacitats.

• Existeix l’eina però cal un compliment més estricte per aconseguir l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual

Lectura del manifest de Dincat a la plaça de Willy Brandt, davant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i se li ha entregat el document al secretari d’Afers Socials i Famílies, el senyor Francesc Iglèsies. “Hi ha casos que són de dret, drets bàsics als quals tothom ha de tenir accés, és una qüestió de prioritats”, ha remarcat Rosa Cadenas, presidenta de Dincat.

Desenes de persones han acompanyat a Rosa Cadenas durant la lectura sota el lema “Junts, defensem els drets”. Fa deu anys de la Convenció de l’ONU que reconeix els drets de les persones amb discapacitat i s’ha avançat en alguns aspectes però encara queda molt per fer.

En aquesta línia, Francesc Iglèsies, secretari d’Afers Socials i Famílies ha fet especial esment a un dret en concret, “el dret al sufragi, el dret a votar. En les darrers eleccions, més de 4.000 persones amb discapacitat intel·lectual no van poder votar i això que la Convenció diu que tenen dret però hi ha una anomalia i s’ha de treballar per subsanar-ho”. També ha anunciat una nova llei d’autonomia personal per al primer trimestre de 2017 i que cal posar “èmfasi en la capacitat de les persones, no només potenciar les qüestions econòmiques sinó garantir drets a una assistència i donar suport a les persones amb figures com la dels cuidadors i assistents socials”.

La resposta de Rosa Cadenas respecte l’anunci d’aquesta nova llei ha estat positiu però ha puntualitzat que “el Govern ha de tenir en compte a les entitats del sector i les seves peticions”. La presidenta de Dincat ha exposat les dificultats que encara es troben avui en dia en tenir accés a diferents serveis d’atenció diürna o poder tenir els suports necessaris per un envelliment digne però sobretot la inserció laboral.

Amb motiu del desè aniversari de la Convenció de l’ONU cal seguir reivindicant els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual però no només avui sinó tots els dies de l’any perquè són drets bàsics per a qualsevol persona.

Font: http://www.dincat.cat/ca/-els-drets-de-les-persones-amb-discapacitat-%C3%A9s-responsabilitat-de-tots-i-totes-_242878

Nace en Catalunya el primer programa musical de radio inclusiva

El Club dels Bolats’ se estrena este viernes en Ràdio Sant Cugat con protagonismo para la música catalana y la normalización de la diversidad intelectual

img_adomenech_20160914-130025_imagenes_lv_otras_fuentes_bolatsfoto-kMPG--656x487@LaVanguardia-Web

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160915/41299943127/radio-inclusiva-musical-club-bolats.html

La Taula del Tercer Sector alerta que la crisi social persisteix

• Representants de les entitats  socials es reuneixen amb el President de la Generalitat, Carles Puigdemont i la Consellera de la Presidència, Neus Munté.

• Dincat ha participat en la trobada a través de la representant de la Federació que ha recordat la problemàtica del decret de copagament.

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha alertat al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, que la crisi social persisteix i es cronifica a Catalunya. Les entitats socials han demanat al Govern que impulsi un nou pla de suport al Tercer Sector en una reunió que han mantingut aquest dijous els representants de la Taula encapçalats pel President de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, amb el cap de l’executiu català; la Consellera de la Presidència, Neus Munté, i el secretari de Govern, Joan Vidal de Ciurana.

Els temes més destacats de la trobada són:

Cessió de més habitatges a les entitats socials

Les entitats socials han manifestat que necessiten 770 habitatges en menys de dos anys per atendre persones amb greus necessitats. El Tercer Sector Social català gestiona avui 1.522 habitatges socials on hi viuen prop de 7.000 persones molt vulnerables. Les entitats financeres tenen uns 47.000 habitatges buits, mentre que la Generalitat en disposa de 922.

Passos efectius cap a la integració de l’atenció social i sanitària

L’índex de població sobreenvellida (la proporció de les persones majors de 64 anys que tenen 85 anys o més) es duplicarà en els pròxims anys. Al mateix temps, l’exigència ciutadana i les necessitats d’atenció creixeran també en persones de totes les edats a causa de la proliferació de malalties cròniques, l’evolució del model familiar o l’increment de la pobresa. Sense aquesta integració, el model social i sanitari actual serà cada cop més ineficient perquè no podrà garantir una atenció ni suficient ni adequada a aquestes noves necessitats

Impulsar la transició del model d’atenció residencial a un model més comunitari

Seguint l’estratègia Europa 2014-2020, la transició cap a un model d’atenció social més comunitari ha d’esdevenir també una prioritat per al Govern català aquests anys vinents. La Taula del Tercer Sector li ha demanat que s’inverteixin fons europeus en aquest objectiu i en donar suport a les 3.000 entitats socials catalanes que agrupa la Taula del Tercer Sector per fer aquesta transició.

Nova modalitat de concertació de serveis socials amb el Tercer Sector

D’acord amb les noves directives europees de contractació pública de febrer de 2014, la Taula del Tercer Sector li ha demanat al President Puigdemont que la Generalitat lideri una modernització de l’actual sistema de concertació de serveis socials amb el Tercer Sector per mitjà de la introducció d’aquesta nova modalitat contractual en la Llei catalana de Serveis Socials.

En el discurs d’investidura, Puigdemont ja es va comprometre a impulsar un nou pla de suport al Tercer Sector Social.

A la reunió amb el President de la Generalitat i la Consellera de la Presidència, la representant de Dincat Federació a la Taula del Tercer Sector, Pepa Muñoz , va exposar de nou la demanda de modificar l’ordre de copagament perquè el sector manté que és una norma que empobreix les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Dincat Federació, junt amb altres entitats de la discapacitat, defensen que aquesta aportació econòmica en el cost de determinats serveis no és justa ni equitativa.

http://www.dincat.cat/ca/dincat-promou-la-presentació-de-queixes-pel-dret-de-vot-al-s%C3%ADndic-de-greuges_220993

Dincat promou la presentació de queixes pel dret de vot al Síndic de Greuges

Síndic de Greuges i dret de vot

Lectura fàcil

  • La federació ha elaborat un document en lectura fàcil que explica com fer-ho.
  • Aquesta iniciativa sorgeix a partir de la reunió de Dincat amb el síndic Rafael Ribó.

Dins la campanya de defensa del dret de vot i de participació política, Dincat insta a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, i a les seves famílies, a presentar queixes sobre la vulneració d’aquest dret al Síndic de Greuges de Catalunya.
Els motius pels quals es poden posar queixes són per:
– Casos de persones que s’han vist privades del dret a votar per una sentència judicial que modifica la seva capacitat d’obrar (incapacitació).
– Casos de persones que no han disposat dels suports necessaris i adaptacions raonables per exercir el seu dret.
– Casos de persones que han patit qualsevol tipus de vulneració motivada per una discriminació pel fet de tenir una discapacitat.
Les queixes serviran per conèixer millor les situacions de discriminació i per reforçar l’actuació d’ofici que el Síndic de Greuges ja té en marxa. Per facilitar-ne la presentació, la federació ha elaborat un document en lectura fàcil que concreta quins passos s’han de seguir (veure’l més avall). Com són queixes individuals, no es proposa un format concret sinó que s’encoratja a les persones i les famílies a explicar el seu cas.
Fa 3 setmanes, Dincat es va reunir amb el Síndic de Greuges per abordar aquesta problemàtica. De la trobada, va sorgir aquesta col·laboració mútua. A banda de la reunió amb el síndic, la campanya ha comptat amb altres accions com l’edició d’una guia que reivindica la participació política i reunions amb diversos agents polítics i judicials.
Més informació o aclariments a jendara@dincat.cat o al 93 490 16 88

http://www.dincat.cat/ca/dincat-promou-la-presentació-de-queixes-pel-dret-de-vot-al-s%C3%ADndic-de-greuges_220993