Relleu a la Direcció General de la Fundació

  • Després de 28 anys com a responsable de la Fundació, el Sr. Juan M. Monsalve finalitza la seva etapa professional
  • A partir de l’1 de juliol, pren el relleu el Sr. Rafel Arderiu i Monnà com a nou Director de la Fundació

A finals del mes de juny de 2019, la Direcció General actual, el Sr. Juan M. Monsalve Fernández, finalitza la seva etapa professional de lideratge de la Fundació Privada Vallès Oriental després de 28 anys al capdavant de la institució.

Recordem que al setembre de 1991 el Patronat de l’Associació Patronat Comarcal de Pares de Persones amb Disminució Psíquica creada al 1965, actual Fundació Privada Vallès Oriental, li va encarregar al Sr. Monsalve que liderés l’ambiciós projecte de professionalitzar la institució, la direcció de les diferents àrees de la institució i la missió d’engegar les noves accions que crearien projectes de futur per a les persones ateses i consolidarien la Fundació com a institució de referència fins al dia d’avui.

Des de l’any 1965, l’expansió de l’Associació transformada en Fundació Privada Vallès Oriental a l’any 1992, ha estat important i ha estat possible gràcies a l’esforç de moltes persones que s’han involucrat en el projecte: l’equip de professionals, pares i mares, educadors i educadores, col·laboradors… la gran família de la Fundació que ha confiat en el projecte de la Fundació.

Després d’aquests 28 anys d’entrega professional, el compromís del Sr. Monsalve amb la institució el porta a iniciar una nova etapa com un membre més del Patronat, per seguir sumant vers la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.

A nivell del relleu del càrrec de Direcció, a meitats del mes de maig es va incorporar a l’equip de professionals de la Fundació el Sr. Rafel Arderiu Monnà per a iniciar el procés de traspàs de les responsabilitats i funcions del càrrec. El Sr. Arderiu exercirà com a nou Director General a partir del dia 1 de juliol de 2019.

El Sr. Rafel Arderiu, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, amb àmplia experiència al sector, ha dedicat la meitat de la seva etapa professional a l’Administració Pública, en tasques sempre relacionades amb el tercer sector, i en concret des del 2014 exercint com a Subdirector General de Gestió de Recursos del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies.

Tot a punt per a posar en funcionament el nou Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo de la Fundació

  • L’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo permetrà millorar la qualitat de vida de les persones ateses a través d’activitats aquàtiques i terapèutiques basades en la psicomotricitat, fisioteràpia, rehabilitació i estimulació sensorial

Les obres de construcció del nou Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo estan del tot finalitzades i l’edifici està totalment equipat. La Fundació Privada Vallès Oriental posa a disposició dels professionals de l’entitat, en el marc de la Responsabilitat Social Interna de la Fundació, un nou recurs per tal d’excel·lir en la seva tasca i permetent millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat ateses als centres i serveis de la Fundació a través d’activitats terapèutiques basades en l’estimulació sensorial, la psicomotricitat, fisioteràpia etc. complementant la seva assistència en horari d’atenció diürna. Fora de l’horari laboral habitual, l’Edifici també estarà disponible per a les persones ateses i l’equip de professionals de la institució.

Aquest projecte culmina el model de responsabilitat social corporativa de la Fundació iniciat fa uns anys i que inclou nous projectes com el de la Casa “Empúries” de foment del lleure integrador pensats per la millora de la qualitat de vida de les persones ateses a la Fundació i en oferir nous recursos a l’equip de professionals de la institució” exposa el Director General de la Fundació, el Sr. Juan M. Monsalve.

La previsió del Patronat i la Direcció General de la Fundació és poder realitzar un acte institucional d‘inauguració en l’acte social de la celebració del Dia de la Fundació, i festa de la gran família, del diumenge 22 de setembre. Els assistents a l’acte social, professionals, famílies, persones ateses, autoritats i amics i amigues de la Fundació, podran visitar les instal·lacions i es podran disputar algunes activitats aquàtiques dintre del programa de l’acte.

L’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo s’ubica a la serra de llevant del Vallès Oriental, en un paratge d’una alta qualitat mediambiental i s’insereix en aquest paratge integrant-s’hi, minimitzant l’impacte sobre el territori i alhora traient-ne el màxim profit visual i paisatgístic. La implantació de l’edifici va més enllà de l’òptima funcionalitat interna del centre, i recull les demandes de l’entorn proper, convertint-se en una peça clau en l’estructuració de tot el recinte. El nou edifici té en compte la connectivitat amb la resta del recinte, la relació amb els seus espais adjacents i les vistes que el lloc ofereix. L’Edifici s’estructura en dues parts:

  • Zona d’aigües: La zona d’aigües compta amb dues piscines, una de 25 metres per 8,8 metres i una altra de més petita de 8,50 metres per 4,80 metres. S’hi accedeix a través del vestíbul, passant per vestidors i serveis complementaris.
  • Zona seca: zona de gimnàs, divisible en dues sales, per a realitzar activitats de d’estimulació sensorial, fisioteràpia, rehabilitació i psicomotricitat i amb la possibilitat de convertir aquesta sala polivalent amb contacte amb l’entrada com a nou recurs per a reunions, conferències, actes…

Projecte pioner iniciat al 2017

A setembre de 2017, la Fundació va iniciar les obres de construcció del projecte social de l’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo, projecte dissenyat per Codina Prat Valls i Arquitectes Associats, S.L.P de Granollers com a guanyador d’un concurs públic d’idees entre 7 estudis d’arquitectura i enginyeria.

La Fundació concerta les 22 places de la nova Llar residència “El Cinquantenari 2”

  • El Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies concedeix la concertació de les 22 places de la llar residència a través de concurs públic

t 4;\lsdsemi

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat la Resolució per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de protecció social d’acord amb el que estableix l’Ordre TSF 223/2018 de 20 de desembre per la qual concedeixen a la Fundació Privada Vallès Oriental les 22 places de la Llar residència “El Cinquantenari 2”. “Amb aquesta nova llar, com a Direcció General i des del Patronat estem molts satisfet d’acomplir amb la il·lusió expressada per les persones ateses, i la necessitats traslladada per les seves famílies, al Centre Ocupacional i al Centre Especial de Treball de poder iniciar una vida autònoma, en una llar pròpia, fora del domicili familiar” exposa el Director General de l’FVO, el Sr. Juan M. Monsalve.

La nova Llar residència “El Cinquantenari 2”, la segona llar residència del complex situat a la ciutat de Granollers, just davant d’on actualment està situada la Llar-residència “El Cinquantenari. La Llar està configurada en dues plantes, planta baixa i un pis, de l’entorn de 240 m2 per planta, deixant un pati central d’uns 160 m2 sense edificar que l’uneix amb l’altra llar del complex. Les unitats de convivència són de 10 persones ateses a la planta baixa i 12 a la primera planta, amb quatre dormitoris dobles i dos d’individuals a cada unitat. La Llar disposa de l’escala i l’ascensor al mig, els dormitoris i sales-menjador donant a

l’exterior, ja sigui a carrer o a pati central i els banys i passadissos a una zona intermèdia entre escala i dormitoris. Finalment, el soterrani gran acull les zones de serveis comunes a les dues llars com són la cuina, rebost, bugaderia, sala d’activitats i entreteniment i el garatge. La Llar residència “El Cinquantenari 2” respon a la mateixa filosofia constructiva de confort i aprofitament màxim de les instal·lacions per a les persones que hi conviuran i respecte i cura del medi ambient que la Llar residència “El Cinquantenari”. 

A l’actualitat la Fundació ja està treballant amb les famílies de les persones ateses a l’àrea d’atenció diürna que esperen una plaça de llar residència i els Serveis Territorial de Barcelona comarques del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’iniciar el procés administratiu per a realitzar l’entrada a conviure a la nova llar.

Recordem que en data 31 de desembre de 2018 es va publicar al DOGC l’Ordre TSF/223/2018, de 20 de desembre, de convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de protecció social. El Director General de Protecció Social ha emès l’informe en data 6 de maig de 2019 per a l’assignació de places a les entitats i persones sol·licitants, amb la puntuació atorgada a cada servei mitjançant la valoració del projecte presentat a tal efecte, d’acord amb les prescripcions de l’Annex 7 de l’Ordre TSF/223/2018.

Objectiu del Pla Estratègic

Recordem que la Fundació, al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual, tenia definit en el seu Pla Estratègic per al període 2013-2016, que també es manté per al Pla Estratègic 2017-2020,  l’objectiu de treballar per a l’ampliació de serveis i recursos propis en l’àmbit de l’acolliment residencial amb el fi de vetllar pel futur de les persones que s’atenen als serveis i centres de la Fundació. És per aquest motiu que a la reunió del 17 de desembre de 2015, el Patronat de la Fundació va aprovar el projecte de construcció de la segona fase del complex de llar residència a la ciutat de Granollers que dota a la Fundació de 22 places de llar residència noves. Les obres d’aquesta nova llar es van iniciar el passat mes de juny de 2016 i van finalitzar a setembre de 2017.

Vacances d’estiu a la Casa “Empúries”

Ja tenim preparada la programació de les estades del Programa de Vacances d’Estiu 2019 a la Casa “Empúries” que oferirem a les persones ateses. Ens espera la platja, les tapes i els refrescos, visites als pobles del voltant, les Festes Majors, els companys i companyes d’aventures, monitors i monitores amb molta marxa… un estiu refrescant i divertit!

La programació d’estades és la següent:
Juny: Previsió 2 sortides de 3 nits cadascuna
– Juliol: Previsió 4 sortides de 3 nits i 3 sortides de 2 nits
Agost: Previsió 2 sortides de 4 nits, 3 de 3 nits i 1 de 2 nits.
– Setembre: Previsió 2 sortides de 3 nits i 1 de 2 nits

Posa’t en contacte amb el Dept. de Treball Social de la Fundació per a demanar la teva estada

La Fundació guanya el concurs de jardineria de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans

La Mesa de Contractació de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, en sessió de data 22 de maig de 2019, ha acordat la proposta d’adjudicació a la Fundació Privada Vallès Oriental per la contractació del servei de manteniment, desbrossada i neteja de zones verdes, espais oberts, equipaments, zones industrials i solars de propietat municipal de Palau-solità i Plegamans.

Al mateix concurs hem licitat un total de 6 empreses. En aquests moments, la Fundació queda a l’espera de la signatura del contracte de 12 mesos de durada, prorrogable per a 6 mesos més.

Aquesta adjudicació permetrà ampliar l’àmbit de treball del CET Servei de Jardineria i permetrà fomentar la contractació de persones en risc d’exclusió social i laboral.

Celebrem la Festa d’Estiu de la Residència

Professionals, famílies i persones ateses de la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf” van celebrar el divendres 31 de maig una jornada plena d’activitats en una nova edició de la tradicional Festa d’Estiu amb la benvinguda de Direcció General, pardetes d’artesania, un ball terrorífic, zumba, un taller de pintura, la dansa del ventre, la samarreta commemorativa, un sopar a la fresca amb barbacoa gegant… una gran estona en la millor companyia.