Imatge per

Comunicat oficial – Coronavirus: Plans de prevenció i contingència a l’FVO

17 de març de 2020

COMUNICAT OFICIAL · CORONAVIRUS – COVID-19

Davant la situació extraordinària i seguint les indicacions de les Autoritats Sanitàries a causa del Coronavirus COVID-19, des de la Fundació Privada Vallès Oriental s’ha actuat amb els següents plans de prevenció i contingència:

1. S’han redefinit els protocols de neteja i higiene i s’han augmentat les compres de material de seguretat i higiene per a tots els centres i serveis de la Fundació.

2. S’han limitat les visites professionals externs a només les imprescindibles per al manteniment dels centres i serveis.

3. Seguint les indicacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el passat divendres es va tancar el servei de Centre Ocupacional i el Centre d’Atenció Especialitzada. Els professionals dels dos serveis s’estan coordinant amb els serveis socials de referència per atendre a les persones ateses i les famílies que tenen més necessitat de suports al domicili familiar.

4. Les persones ateses a la Residència i a les Llars de la Fundació restaran al centre, evitant realitzar activitats de lleure a l’exterior.

5. S’ha iniciat la fórmula de teletreball per a professionals que la naturalesa de la seva feina ho permet, s’han adaptat els criteris de conciliació familiar segons les particularitats de cada cas, sobre tot en el cas de fills i filles menors d’edat i persones depenents a càrrec, i s’han definit equips de treball mínims per garantir l’atenció de les persones als serveis operatius.

6. La Residència i les Llars són serveis totalment operatius ja que són essencials: Des de la Fundació es disposa dels Equips de Protecció Individual que són recomanables en cada cas i s’han extremat les mesures d’higiene i prevenció.

7. El Centre Especial de Treball es mantindrà operatiu amb l’equip de professionals imprescindible per atendre els compromisos adquirits amb els clients del servei.

La prioritat de la Fundació és protegir les persones més vulnerables a nivell de salut, i per aquest motiu continuem molt alerta a l’evolució de la crisi pandèmica.

Finalment, volem tornar a fer un gran reconeixement a l’equip de professionals de la Fundació en aquests dies complexos.